ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 11/2019 Praha

Nový termín konzultačního dne: Pozvánka na konzultační den pro lékaře k novinkám v rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti od ledna 2020 – tzv. eNeschopence.

4. 11. 2019

Praha 25. 10 .2019, (aktualizováno 4. 11. 2019; aktualizováno 14. 11. 2019; aktualizováno 20. 11. 2019) V návaznosti na legislativní změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020 je měněn proces rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti, způsob vystavování Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a podoba tiskopisů (tzv. eNeschopenka).

Z tohoto důvodu pořádá sekce sociálního pojištění ČSSZ a Pražská správa sociálního zabezpečení sérii odborných konzultačních dnů určených lékařům, na kterých představí chystané změny a připravované novinky pro elektronickou komunikaci lékaře – ukázku bezplatné portálové aplikace eNeschopenky, možnosti přístupu lékařů z jejich SW nebo z portálové aplikace ČSSZ, autentizaci lékařů a postupy v praxi.

Předpokládaná délka trvání je 2 hodiny, kapacita 25 účastníků. Případné navýšení kapacity bude řešeno dle zájmu o účast. Termín pro podání přihlášek je do pátku předchozího týdne před konáním konzultačního dne. Zaregistrovaným účastníkům budou odeslány pozvánky emailem.

 

Konzultační dny budově ČSSZ – ústředí (Křížová 25, Praha 5, 1. patro, místnost HB 126) se budou konat v následujících termínech:

  • Čtvrtek 7. 11. 2019 od 15 hodin
  • Úterý 12. 11. 2019 od 15 hodin
  • Středa 13. 11. 2019 od 15 hodin (nový termín)
  • Sobota 16. 11. 2019 od 10 hodin

Máte-li zájem o účast v některém z výše uvedených termínů, zašlete registrační mail na adresu jana.kraucherova@cssz.cz s uvedením příjmení a jména účastníka, odbornosti, adresy ordinace, kontaktního emailu (případně telefonu) a termínu konzultačního dne.

 

Konzultační den v budově Pražské správy sociálního zabezpečení (Trojská 1997/13a, 182 00 Praha, zasedací místnost 621, 6. patro) proběhne v termínu:

  • Úterý 19. 11. 2019 od 15 hodin (plně obsazeno)
  • Pondělí 25. 11. 2019 od 15 hodin (plně obsazeno)
  • Čtvrtek 12. 12. 2019 od 15 hodin (plně obsazeno)

Máte-li zájem o účast v tomto termínu, zašlete prosím registrační mail s uvedením příjmení a jména účastníka, odbornosti, adresy ordinace a kontaktního emailu (případně telefonu) na adresu Stanislava.Bartakova@cssz.cz.