ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

29 06/2021 Praha

Posuny výplatních termínů důchodů

29. 06. 2021

Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. Změny výplatních termínů mohou důchodci očekávat nyní na začátku července.

Důchody s výplatním termínem: Budou vyplaceny:
4. července 2021 2. července 2021
6. července 2021 7. července 2021

 

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.