ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 08/2014 Praha

Počet pracovních neschopností se meziročně snížil o 14 %, lidé ale stonali o 5 dní déle

4. 08. 2014

Téměř 660 tisíc ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala k 30. 6. 2014 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Oproti stejnému období loňského roku se počet dočasných pracovních neschopností snížil o 14 %. Lidé stonali v průměru 46 dnů, což ve srovnání s prvním pololetím minulého roku znamená, že se doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti prodloužila téměř o 5 dní.

Ke konci června 2014 trval v průměru jeden případ dočasné pracovní neschopnosti (DPN) 46,23 dne, zatímco ve stejném období loňského roku 41,48 dne. Prodloužení průměrné délky trvání jednoho případu bylo zapříčiněno výrazným poklesem počtu nemocí dýchací soustavy v tomto období a vyšším počtem onemocnění trvajících delší dobu. Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u žen a mužů lišila - u žen byla o 3 dny delší.

Největšího počtu případů DPN dosáhly za první pololetí letošního roku Praha, Středočeský a Moravskoslezský kraj. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 57,15 dne - byla zaznamenána ve Zlínském kraji, nejkratší v Praze (36,16 dne).

Výdaje na dávky nemocenského pojištění činily za prvních šest měsíců letošního roku 11,1 mld. Kč, z toho se na nemocenské vyplatilo 7,1 mld. Kč.

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 30. 6. 2014 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

43 810

2 177 677

49,71

Jihomoravský

72 004

3 437 243

47,74

Karlovarský

18 607

760 471

40,87

Královéhradecký

35 483 

1 594 035

44,92

Liberecký

30 615

1 351 870

44,16

Moravskoslezský

72 645

4 033 331

55,52

Olomoucký

36 718

1 983 502

54,02

Pardubický

33 389

1 481 672

44,38

Plzeňský

44 182

1 882 003

42,60

Hl. m. Praha

80 710 

2 918 818

36,16

Středočeský

75 575

3 073 324

40,67

Ústecký

46 938

2 208 401

47,05

Vysočina

33 402

1 572 343

47,07

Zlínský

34 650

1 980 318

57,15

Celkem ČR

658 728

30 455 008

46,23

Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za 1. pololetí 2013