ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

3 09/2015 Praha

Počet postihů za porušení tzv. léčebného režimu meziročně stoupl. Nejvíce „hříšníků“ bylo v Plzeňském kraji

3. 09. 2015

Výsledkem 82 012 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců, které v prvním pololetí roku 2015 provedly okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), bylo 1 707 postihů za jeho porušení. Je to o 247 případů více než ve stejném období loňského roku. Udělené sankce v konečném důsledku znamenají odnětí či snížení nemocenského. Za leden až červen letošního roku nejvíce postihů (244) udělily OSSZ v kraji Plzeňském. Jestliže bylo v daném období ukončeno 866 152 případů dočasné pracovní neschopnosti, byl zkontrolován zhruba každý desátý pojištěnec, který byl na tzv. neschopence.

Lidé, kterým ošetřující lékař vystaví tzv. neschopenku, jsou povinni dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce, umožnit pracovníkům OSSZ pověřeným kontrolou dodržování tohoto režimu, aby mohli kontrolu provést, a poskytnout jim při ní nezbytnou součinnost. V souvislosti s tím jsou pojištěnci povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Vycházky povoluje ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně (v jednom nebo více intervalech, a to v době od 7 h do 19 h). Ve výjimečných případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, může ošetřující lékař po předchozím písemném souhlasu OSSZ povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Při samotné kontrole se zaměstnanci OSSZ musejí prokázat „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že dočasně práceneschopného pojištěnce při kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo jim pojištěnec neposkytne nezbytnou součinnost, písemným oznámením jej vyzvou, aby kontaktoval příslušnou OSSZ. Pokud se potvrdí porušení povinností pojištěnce, může být v důsledku kráceno nebo odejmuto nemocenské.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 6. 2015

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Hl. město Praha

3 433

53

Jihočeský

4 749

67

Jihomoravský

11 192

121

Karlovarský

4 000

117

Královéhradecký

6 197

132

Liberecký

3 305

102

Moravskoslezský

8 515

143

Olomoucký

6 451

111

Pardubický

5 749

144

Plzeňský

7 714

244

Středočeský

8 494

142

Ústecký

5 895

167

Vysočina

2 751

61

Zlínský

3 567

103

Celkem ČR

82 012

1 707

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za první pololetí roku 2014:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-07-25-pocet-pripadu-snizeni-ci-odneti-nemocenskeho-se-mezirocne-zvysil-bylo-jich-o-335-vice.htm