ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

10 12/2014 Praha

Oznámení o provozu pokladen

10. 12. 2014

V pondělí 22. 12. a 29. 12. a ve středu 31. 12. 2014 budou zcela uzavřeny pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské - OSSZ) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti. Klienti, kteří budou chtít v uvedené dny zaplatit pojistné, mohou využít k zaplacení pojistného bankovní převod nebo složenku na přepážce České pošty. Pojistné za listopad musí být připsáno na účtu příslušné OSSZ nejpozději v pondělí 22. 12. 2014.

Úprava provozu pokladen je vyvolána přijatým opatřením České národní banky spočívajícím v zajištění včasného zúčtování všech plateb se státním rozpočtem na konci roku ve smyslu platných rozpočtových pravidel.

Od pondělí 5. 1. 2015 budou pokladny OSSZ otevřeny v běžném režimu.

Pokladna pro mimořádné hotovostní výplaty důchodů v ústředí ČSSZ v Praze bude zavřena ve středu 31. 12. 2014. Od pátku 2. 1. 2015 bude tato pokladna otevřena v běžném režimu.