ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

15 02/2023 Praha

KAPACITA NAPLNĚNA: On-line seminář ke slevě na pojistném proběhne 23. 2. 2023

15. 02. 2023

Ve čtvrtek 23. února 2023 proběhne od 10 hod. on-line seminář k právní úpravě slev na pojistném. Od února 2023 mají totiž zaměstnavatelé možnost uplatnit slevu na pojistném za specifické skupiny zaměstnanců. Během semináře přihlášeným uchazečům vysvětlíme podmínky nároku na slevu, uplatnění slevy a projdeme si i názorné příklady. Seminář je určen především pro zaměstnavatele a jejich mzdové účetní. Celý seminář bude nahráván a jeho záznam bude poté veřejně dostupný.

Seminář bude probíhat on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Kapacita již byla naplněna a není tedy možné se na seminář dále přihlašovat. Nicméně z celého semináře bude vytvořen videozáznam, který bude poté veřejně dostupný.

Dne 1. 2. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým byla do zákona č. 589/1992 Sb. vtělena právní úprava slevy na pojistném. Sleva náleží zaměstnavateli jen za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru (nelze uplatnit slevu např. ze zaměstnání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). Okruh zaměstnanců, za které zaměstnavatel může uplatnit slevu, je stanoven tak, aby se jednalo o osoby, jež z důvodu různých životních situací často nemohou (např. rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let, nebo osoby se zdravotním postižením) či z důvodu vyššího věku (osoby starší než 55 let) nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu. Proto je také podmínkou (až na jednu výjimku) sjednání kratší pracovní nebo služební doby, a to v rozsahu nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně. Podrobnější informace k celému systému slev se můžete dozvědět na on-line semináři.