ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

18 05/2022 Praha

Odchod do starobního důchodu je důležitý krok. Příručka budoucího důchodce vám pomůže se na něj připravit

18. 05. 2022

Chystáte se do starobního důchodu nebo vás tato změna teprve čeká a chcete se na ni řádně připravit? Co všechno udělat před samotným sepsáním žádosti, jaké doklady si připravit a na co se zaměřit? Na všechny tyto otázky vám odpoví aktualizovaná Příručka budoucího důchodce pro rok 2022.

V Příručce budoucího důchodce naleznete detailní návod, jak o důchod požádat. Souhrn nejdůležitějších informací najdete níže.

Co dělat předtím, než budete o důchod žádat?

  1. Ověřte si, kdy splníte základní podmínky pro přiznání důchodu, kterými jsou dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Obě tyto informace lze snadno zjistit pomocí Informativní důchodové aplikace (IDA). Kromě důchodového věku vám aplikace poskytne i informaci, zda jste již potřebnou dobu získali, případně kolik let a dní vám do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Navíc vám ukáže
    i odhadovanou výši starobního důchodu. Druhou možností je důchodová kalkulačka, kterou můžete využít, pokud máte méně než 5 let do dosažení důchodového věku.
  2. Sledujte pravidelně doby pojištění evidované u ČSSZ. Opět můžete využít službu IDA, kde uvidíte kompletní přehled svých evidovaných dob pojištění u ČSSZ. Zobrazí se vám rovněž veškeré doby pojištění či případné náhradní doby pojištění evidované k datu použití této služby. Jednou ročně si také můžete nechat vypracovat informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Zažádat o něj lze prostřednictvím ePortálu ČSSZ, případně formou písemné žádosti zaslané na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. O dalších možnostech podání žádosti o IOLDP se dočtete na webu ČSSZ.
  3. Pro podání žádosti o důchod budete potřebovat i další doklady, a to o dobách, které ČSSZ zpravidla nemá ve své evidenci. Jde o tzv. náhradní doby pojištění. Týká se to například doby studia, vojenské a civilní služby a také péče o dítě. Tyto doklady je dobré si připravit dopředu, žádost o důchod se tím urychlí.
  4. Fakt, že dosáhnete důchodového věku, neznamená, že si o důchod musíte zažádat. Lze tak učinit i později. Pokud se rozhodnete dál pracovat, samozřejmě můžete. Zaměstnání po dosažení důchodového věku bez pobírání starobního důchodu se odrazí ve výši vašeho budoucího důchodu.
  5. Popřemýšlejte nad tím, jakým způsobem si důchod necháte vyplácet. Pokud se rozhodnete pro zasílání na účet, je třeba, aby byl veden na vaše jméno, případně na vašeho manžela / vaši manželku. V tomto případě je potřeba doložit ještě potvrzení od banky, že jste majitelem účtu, v případě účtu manžela pak doklad, že k němu máte dispoziční právo. Důchod si také můžete vyzvedávat v hotovosti na poště. Tato služba je však každý měsíc zpoplatněna částkou 29 Kč.

Podání žádosti

  1. Žádost se sepisuje na OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště. Doporučujeme sjednat si konkrétní termín prostřednictvím online objednávání na webu ČSSZ. Sepsání žádosti je časově náročné a takto si zajistíte, že budete odbaveni ve vámi zvoleném čase.
  2. Žádost o důchod s vámi sepíše pracovník oddělení důchodového pojištění. Tuto žádost podáváte osobně, můžete k tomu ale zmocnit i jinou osobu na základě plné moci (vzorovou plnou moc najdete na ePortálu ČSSZ).
  3. Žádost o důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv.

Příručka budoucího důchodce

Další důležité informace shrnuje Příručka budoucího důchodce. Vysvětluje podmínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a výplaty, postup při podání žádosti o důchod. Obsahuje také tabulku důchodového věku a doby pojištění potřebné pro starobní důchod. Nechybí v ní ani důležité kontakty. V její příloze jsou uvedeny konkrétní číselné údaje a příklady výpočtů důchodu pro rok 2022. Příručka je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ.