ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 11/2016 Praha

Nejvíce neschopenek ukončili lékaři ve Středočeském kraji, nejdéle se stonalo v kraji Zlínském

4. 11. 2016

Z celkového počtu 1 157 906 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenek vypsaných za první tři čtvrtletí roku 2016 nejvíce připadlo na Středočeský kraj. Bylo jich 133 088. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nejvíce prostonaných dnů (v poměru k počtu případů ukončených dočasných pracovních neschopností) měli nemocní pojištěnci v kraji Moravskoslezském (6 719 489). Léčba nejdéle trvala ve Zlínském kraji, průměrně zhruba 52 dní, v Praze stačilo na zotavení 34 dní, celorepublikový průměr přitom činil 43,5 dne.

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti 1. 1. - 30. 9. 2016 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Hl. m. Praha

127 897

4 350 546

34,02

Jihočeský

76 466

3 490 343

45,65

Jihomoravský

121 865

5 679 678

46,61

Karlovarský

32 567

1 301 820

39,97

Královéhradecký

65 737

2 697 572

41,04

Liberecký

54 543

2 189 469

40,14

Moravskoslezský

129 534

6 719 489

51,87

Olomoucký

69 496

3 347 695

48,17

Pardubický

58 862

2 566 669

43,60

Plzeňský

76 128

3 076 957

40,42

Středočeský

133 088

5 172 215

38,86

Ústecký

90 585

3 789 110

41,83

Vysočina

58 143

2 706 556

46,55

Zlínský

62 995

3 285 343

52,15

Celkem ČR

1 157 906

50 373 462

43,50

Zdroj: ČSSZ

Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti za třetí čtvrtletí roku 2015 podle krajů jsou na:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-10-23-vice-nemocnych-vetsi-pocet-prostonanych-dnu-ale-kratsi-prumerna-doba-potrebna-k-vyleceni.htm