ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

3 11/2014 Praha

Nejvíce neschopenek eviduje Praha, nejméně Karlovarský kraj

3. 11. 2014

Z celorepublikové evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že počet dočasných pracovních neschopností se meziročně snížil o více než 78 000 případů a délka nemoci se prodloužila o 3 dny. Na nemocenském ČSSZ vyplatila 10,4 mld. Kč, celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění pak činily za leden až září letošního roku 16,5 mld. Kč.

Od ledna do září stonalo 112 tisíc obyvatel Prahy, kterým lékař vystavil neschopenku, což je nejvyšší počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) v České republice. Za dané období eviduje ČSSZ přes 931 tisíc případů DPN. Nejméně nemocných – necelých 27 tisíc – bylo v kraji Karlovarském.

Moravskoslezský kraj je na pomyslné první příčce v počtu prostonaných dnů – má jich 5,7 milionu z celkového počtu 43,5 milionu prostonaných dní v ČR. Kromě toho je v tomto kraji nejvyšší průměrná délka jedné „nemocenské“ – zatímco republikový průměr činí zhruba 47 dní, v Moravskoslezském kraji je průměrná délka DPN o devět dní delší (téměř 56 dní). Naopak nejkratší dobu s nemocí doma zůstávají dočasně práceneschopní Pražané – v průměru 37 dní.

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 30. 9. 2014 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

62 049

3 099 729

49,96

Jihomoravský

101 116

4 904 586

47,04

Karlovarský

26 773

1 103 310

41,21

Královéhradecký

50 223

2 284 183

45,48

Liberecký

43 719

1 926 583

44,07

Moravskoslezský

102 960

5 745 965

55,81

Olomoucký

51 848

2 822 505

54,44

Pardubický

47 628

2 132 784

44,78

Plzeňský

62 665

2 707 011

43,20

Hl. m. Praha

112 202

4 153 713

37,02

Středočeský

107 135

4 415 627

41,22

Ústecký

67 217

3 158 463

46,99

Vysočina

46 711

2 235 344

47,85

Zlínský

49 144

2 825 059

57,49

Celkem ČR

931 390

43 514 862

46,72

Zdroj: ČSSZ

Informace o ukazatelích dočasné pracovní neschopnosti za období leden až září 2013