ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

3 11/2014 Praha

Nejvíce lidí uléhá s nemocemi dýchací soustavy, nejdelší léčbu vyžaduje tuberkulóza

3. 11. 2014

Nemoci dýchací soustavy trápily nejvíce lidí v období od ledna do září letošního roku. Respirační choroby prodělalo zhruba 150 tisíc žen a 133 tisíc mužů.

Takto vzniklé dočasné pracovní neschopnosti (DPN) zároveň měly nejkratší průběh. Průměrně trvaly 17 dní. Tuberkulóza je naopak nemoc, která vyžaduje nejdelší DPN, v průměru její léčba trvá 191 dní. V uvedeném období ji prodělalo 80 lidí, 46 mužů a 34 žen. Druhou nejdelší dobu léčení vyžadují onkologická onemocnění. S touto diagnózou bývají lidé na neschopence přibližně 179 dní.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví 1. 1. -  30. 9. 2014

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

80

46

34

190,74

215,07

157,82

Zhoubné novotvary

9 402

4 451

4 951

178,59

170,31

186,03

Nemoci duševní

27 763

9 804

17 959

93,91

87,55

97,39

Nemoci nervové soustavy

15 486

6 589

8 897

84,40

83,62

84,97

Nemoci oběhové soustavy

32 058

18 597

13 461

81,62

90,98

68,69

     - hypertenze

9 260

5 274

3 986

62,99

64,76

60,64

     - ischemická choroba srdeční

4 514

3 654

860

126,48

131,87

103,55

     - cévní nemoci mozku

2 135

1 454

681

155,47

159,12

147,69

     - jiné nemoci oběhové soustavy

16 149

8 215

7 934

70,00

77,57

62,17

Nemoci dýchací soustavy

285 400

133 358

152 042

16,72

16,29

17,09

     - akutní infekce dýchacích cest

243 352

111 859

131 493

15,11

14,44

15,69

     - chřipka

23 263

11 984

11 279

14,89

14,02

15,82

     - chron. nemoci dolních dýchacích cest

7 535

3 489

4 046

45,50

47,41

43,85

     - jiné nemoci dýchacích cest

11 250

6 026

5 224

35,91

37,32

34,29

Nemoci trávicí soustavy

71 161

38 664

32 497

30,74

31,01

30,43

Nemoci kůže

16 418

9 396

7 022

32,68

31,80

33,87

Nemoci pohybové soustavy

191 463

100 357

91 106

68,93

64,61

73,68

     - nemoci páteře

126 787

65 641

61 146

66,03

61,12

71,29

     - jiné nemoci pohybové soustavy

64 676

34 716

29 960

74,61

71,21

78,56

Nemoci moč. a pohl. soustavy

42 759

9 058

33 701

34,37

36,99

33,67

Těhotenství, porod, šestinedělí

27 019

0

27 019

106,69

0,00

106,69

Úrazy, otravy

125 209

84 384

40 825

52,47

51,26

54,96

Nemoci ostatní

87 172

34 764

52 408

42,16

33,02

48,22

Celkem

931 390

449 468

481 922

46,72

44,12

49,14