ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

17 10/2016 Praha

Nejstarší žena žije na jižní Moravě, nejstarší muž v Královéhradeckém kraji

17. 10. 2016

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v září vyplatila důchod 582 klientům, kterým bylo k 30. 9. 2016 sto a více let. Vůbec nejstarší český důchodce žije v Jihomoravském kraji – je to žena ročníku narození 1908, je jí tedy 108 let. Nejstarší muž – důchodce žije v kraji Královéhradeckém, narodil se v roce 1910 a je mu 106 let.

Jak dále vyplývá z údajů ČSSZ o sto a víceletých starobních důchodcích, v září v České republice pobíralo důchod 505 žen a 77 mužů.

V dlouhověkosti převažují ženy

Nejvíce sto a víceletých důchodců (105), žilo v Praze (93 žen, 12 mužů), za ní následuje Jihomoravský kraj - měl celkem 81 sto a víceletých důchodců, z nich 67 žen a 14 mužů. Ve Středočeském kraji bylo v září celkem 56 sto a víceletých důchodců (50 žen a 6 mužů) a v Moravskoslezském kraji jich bylo 51 celkem, z toho 43 žen a 8 mužů.

Ke stým narozeninám obdrží senioři kromě osobního dopisu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové také rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč. Částka je přiznávána k procentní výměře důchodu automaticky, důchodci o ni nemusí žádat. Blahopřejný dopis ministryně i rozhodnutí o zvýšení důchodu zpravidla oficiálně předávají jubilantům zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a představitelé obce, v níž oslavenci žijí.

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů*)

(údaje k září 2016)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

12

93

105

Středočeský kraj

6

50

56

Jihočeský kraj

3

22

25

Plzeňský kraj

2

21

23

Karlovarský kraj

4

10

14

Ústecký kraj

3

36

39

Liberecký kraj

2

21

23

Královéhradecký kraj

8

27

35

Pardubický kraj

1

30

31

Kraj Vysočina

3

28

31

Jihomoravský kraj

14

67

81

Olomoucký kraj

2

40

42

Zlínský kraj

9

17

26

Moravskoslezský kraj

8

43

51

Česká republika

77

505

582

*) Zdrojem je evidence vyplácených důchodů.

Graf: Vývoj počtu stoletých a starších starobních důchodců podle pohlaví

(údaje od prosince 2011 do září 2016)

Zdroj: ČSSZ

Další údaje jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Důchodová statistika.