ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

5 03/2015 Praha

Nejdéle se loni stonalo ve Zlínském kraji, nejkratší dobu marodili lidé v Praze

5. 03. 2015

O deset dní déle než je celorepublikový průměr loni marodili lidé ve Zlínském kraji. Průměrná délka trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti tam činila téměř 55 dní. Naopak o deset dní kratší byla průměrná doba na tzv. neschopence v Praze, trvala 35 dní. Vyplývá to z celorepublikové evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jen na nemocenském, tedy od 15. dne trvání pracovní neschopnosti loni ČSSZ vyplatila 13,9 mld. Kč, celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění pak činily za leden až prosinec loňského roku 22,1 mld. Kč.

Moravskoslezský kraj drží prvenství co do počtu prostonaných dnů – pojištěnci v této lokalitě prostonali přes 7,6 milionu dní z celkového počtu 57,5 milionů prostonaných dnů v  ČR. Vzácně vyrovnaný je počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) v Jihomoravském (140 tisíc) a v Moravskoslezském kraji (140,5 tis.). Oba kraje mají přibližně stejný počet obyvatel – v Jihomoravském žije 1 171 158 lidí, v Moravskoslezském 1 218 732.

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2014 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Jihočeský

84 967

4 081 865

48,04

Jihomoravský

140 046

6 468 524

44,82

Karlovarský

36 839

1 492 781

40,52

Královéhradecký

69 551

3 029 646

43,56

Liberecký

60 507

2 546 722

42,09

Moravskoslezský

140 496

7 540 754

53,67

Olomoucký

71 409

3 721 440

52,11

Pardubický

66 480

2 844 114

42,78

Plzeňský

86 285

3 578 992

41,48

Hl. m. Praha

155 379

5 478 784

35,26

Středočeský

149 135

5 914 836

39,66

Ústecký

93 477

4 194 893

44,88

Vysočina

63 824

2 959 865

46,38

Zlínský

67 247

3 688 805

54,85

Celkem ČR

1 285 642

57 542 021

44,76

Zdroj: ČSSZ

Zdroj počtu obyvatel: ČSÚ (poslední datum aktualizace 12. 12. 2014