ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

15 01/2021 Praha

Nárok na krizové ošetřovné potrvá minimálně do 22. ledna 2021

15. 01. 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 se prodloužilo plošné uzavření škol do 22. ledna. Tato skutečnost představuje pro rodiče a jiné osoby, které mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských a dětských zařízení, prodloužení potřeby péče a také prodloužení nároku na ošetřovné.

Z důvodu prodloužení nouzového stavu se prodlužuje také uzavření škol a spolu s ním i nárok na ošetřovné až do 22. ledna 2021. I nadále však platí výjimka například pro prvňáčky a druháky.

Pokud by po tomto datu došlo k otevření škol, budou rodiče v žádosti o ošetřovné v části A „Prohlášení o uzavření zařízení (školy), které dítě navštěvuje“ uvádět údaj o uzavření zařízení do 22. ledna 2021.

Upozorňujeme však, že datum 22. ledna 2021 nemusí být konečným datem pro uzavření škol a termín uzavření se může prodloužit.

Aktuální informace a návody, jak správně vyplnit žádost o ošetřovné, naleznete na našem webu.