ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

6 05/2022 Praha

Mezinárodní asociace nositelů pojištění ISSA ocenila české řešení eNeschopenky

6. 05. 2022

Ve dnech 2. a 3. května 2022 se v estonském Talinu konalo Regionální fórum pro Evropu, které pořádá ISSA ve spolupráci s estonskou Sociální pojišťovnou. Mgr. František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), zde převzal ocenění za řešení a implementaci eNeschopenky. Pro eNeschopenku je to již třetí ocenění a současně první v mezinárodním měřítku.

Konference ISSA umožnila zástupcům členských institucí, aby si vyměnili know-how týkající se oblasti sociálního zabezpečení, vzájemně se inspirovali inovativními řešeními a definovali strategie pro utváření budoucnosti sociálního zabezpečení v Evropě.

Prezident ISSA prof. Joachim Breuer předal zvláštní ocenění ISSA za řešení a implementaci eNeschopenky Františku Boháčkovi, ústřednímu řediteli ČSSZ, který na konferenci osobně představil oceněný projekt pod názvem „Zavedení eNeschopenky a její využití během pandemie covidu-19“.

Zvláštní ocenění (Certificate with Special Mention) je druhé nejvyšší ocenění ISSA, které uděluje Nezávislý výbor posuzovatelů, a to jedenkrát za dva roky. Projekty jsou přihlašovány podle světových regionů a ty nejvýše oceněné jsou prezentovány na výročních regionálních konferencích. Do letošního ročníku bylo podáno celkem 96 přihlášek za 32 institucí z 20 států Evropy.

„Velmi si vážím ocenění naší eNeschopenky v mezinárodním kontextu. Je to poprvé, kdy bylo české řešení ze strany ISSA oceněno, a o to více mě těší, že jsme obstáli v tak početné a kvalitní konkurenci. V případě české eNeschopenky byla oceněna i flexibilita a rychlá adaptace na potřeby vyvolané pandemií,“ uvedl Mgr. František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

ISSA Good Practise Award (Soutěž o nejlepší příklad dobré praxe) je mezinárodně uznávaná soutěž, jejímž cílem je identifikovat, ocenit a představit nejlepší nová řešení implementovaná nositeli pojištění z celého světa. Posuzovatelé hodnotí předmět, cílové skupiny, inovativnost, dopady a výsledky řešení. Důležitým hodnoticím kritériem rovněž je, zda je řešení použitelné i pro ostatní nositele pojištění.

„Mám radost, že české řešení eNeschopenky ocenili i v zahraničí – potvrzuje se tím, jak důležitá je dnes digitalizace státní správy. Do budoucna ji považuji za svou prioritu. Už teď se v rámci celého resortu intenzivně snažíme, aby komunikace občanů i zaměstnavatelů se státem fungovala v maximální možné míře online,“ podotkl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Prezident ISSA prof. Joachim Breuer předal zvláštní ocenění ISSA za řešení a implementaci eNeschopenky Františku Boháčkovi.

 

----------------

ISSA je největší mezinárodní organizací, která byla založena v r. 1927 v Ženevě a sdružuje 320 nositelů ze 160 států. Jedním z osmi zakládajících členů bylo i Československo, jehož dva zástupci byli i prvními prezidenty ISSA; v současnosti je členem MPSV. Konference v Talinu byla první, kterou ISSA po dvou letech pandemie pořádala.