ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

25 03/2021 Praha

Letošní svátky mírně posunou výplaty důchodů

25. 03. 2021

Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. V letošním roce je posunou celkem šestkrát. Blížící se velikonoční svátky zasáhnou do výplatních termínů důchodů ve dvou případech.

Letošní velikonoční svátky mírně posunou termíny výplat starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Důchody, které mají stanovený výplatní termín na pátek (2. dubna 2021), budou vyplaceny s předstihem, a to 1. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na neděli
(4. dubna 2021), budou naopak vyplaceny o pár dní později, a to 6. dubna
.

První posunutí výplatních termínů mohli klienti zaznamenat již 2. ledna 2021, kdy se výplatní termín důchodů posunul o dva dny: na 4. ledna 2021. Další změny výplatních termínů důchodci mohou očekávat ještě na začátku července a tradičně také na Štědrý den. Seznam všech letošních termínů, které posouvají výplaty důchodů, naleznete níže:

Důchody s výplatním termínem:

Budou vyplaceny:

2. dubna 2021

1. dubna 2021

4. dubna 2021

6. dubna 2021

4. července 2021

2. července 2021

6. července 2021

7. července 2021

24. prosince 2021

23. prosince 2021

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu, například prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

Česká správa sociálního zabezpečení během února letošního roku zajistila 2 018 060 výplat důchodů na osobní účty klientů a prostřednictvím České pošty 810 534 výplat důchodů. Dalších 24 966 výplat poukázala do zařízení sociálních služeb.