ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

17 08/2022 Praha

Letos v pořadí již třetí valorizace zvýší důchody v průměru o sedm set korun

17. 08. 2022

Všem vypláceným důchodům se v souladu s nařízením vlády č. 136/2022 Sb. od zářijové splátky zvýší procentní výměra o 5,2 %. Důvodem v pořadí již třetí valorizace v tomto roce je vysoká inflace. Důchody se tak zvýší v průměru o 600 až 800 Kč. S ohledem i na předchozí valorizace v tomto roce si důchodci přilepší celkově v průměru o 2 500 Kč. Navýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o něj žádat.

Mimořádná valorizace se opět týká všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Každý důchod je tvořen ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje. Procentní výměra se však stanovuje individuálně. Při červnové mimořádné valorizaci se zvýšila procentní výměra o 8,2 %, kdy důchody v průměru vzrostly o tisíc korun. Nyní se procentní výměra zvýší o 5,2 % a toto navýšení náleží ode dne splatnosti zářijové splátky důchodu.

Navýšení procentní výměry o 5,2 % v září se týká současných důchodů. Procentní výměra důchodů přiznaných v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 se zvyšuje ode dne, od něhož je důchod přiznáván, nejdříve o mimořádnou červnovou valorizaci, tj. 8,2 % a následně se procentní výměra zvýší i o mimořádnou zářijovou valorizaci, tj. 5,2 %.

Toto zvýšení se týká i vyplácených příplatků k důchodu, které rovněž vzrostou o 5,2 % částky příplatku, jenž náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje (týká se i příplatků k důchodu přiznaných v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022). Jelikož se důchody a příplatky k důchodu zvyšují od splatnosti zářijové splátky, nebude náležet doplatek valorizace tak, jak tomu bylo u valorizace v lednu.

O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni valorizačním oznámením, které bude rozesíláno postupně od v poloviny srpna do konce září 2022.