ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

30 10/2023 Praha

Elektronizace v agendě určování příslušnosti k právním předpisům v oblasti volného pohybu osob (formulář A1) – rozšíření služeb ePortálu ČSSZ, aktualizace žádostí a elektronizace jejich vyřizování

30. 10. 2023

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1724, kterým se zřizuje tzv. jednotná digitální brána, bude ve čtvrtek 2. 11. 2023 nasazena první část úprav realizovaných z projektu Národního plánu obnovy (NPO SDG). Úpravy se týkají elektronizace agendy určování příslušnosti k právním předpisům (tzv. VPO – volný pohyb osob). Budou vystaveny aktualizované tiskopisy žádostí, dojde k rozšíření služeb ePortálu ČSSZ a k elektronizaci vyřizování těchto žádostí. V souvislosti s nasazením těchto služeb dojde 2. 11. 2023 k odstávce DIS systému a omezení v příjmu e-Podání.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přistoupila k další fázi elektronizace v agendě určování příslušnosti k právním předpisům, tj. procesu podání žádosti o určení státu pojištění v případě výkonu činnosti v jiném státě. V Evropské unii jde o podání žádosti o vystavení formuláře A1.

https://www.cssz.cz/web/cz/urceni-statu-pojisteni 

Jedná se o první fázi zavedení služby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2018/1724, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům, asistenčním službám a službám pro řešení problémů. V další fázi bude koncem tohoto roku zpřístupněna i online žádost formou aplikace a anglická verze této služby. Tyto služby jsou určeny klientům, kteří žádost podávají jak ze zahraničí, tak v České republice.

Níže vám zasíláme přehled změn, ke kterým dojde 2. 11. 2023 na ePortálu ČSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal.

Aktualizace tiskopisů žádostí a datové věty pro e-Podání VPO

Migrující výdělečně činné osoby v postavení zaměstnance, jejich zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a zmocněnci uvedených subjektů budou mít na ePortálu ČSSZ k dispozici aktualizované interaktivní tiskopisy, které lze odeslat elektronicky jako e-Podání VPO:

  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance (SZZVPP)
  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ (ZOSVCP)
  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ (SZZ_OSVC_VPP)

Těmto tiskopisům odpovídají i nové verze datových vět, které byly zveřejněny v srpnu 2023.

Elektronizace vystavených formulářů A1 CZ a potvrzení

ČSSZ bude vystavené formuláře A1 CZ a ostatní potvrzení o určení použitelných právních předpisů, vydávaná osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na území jednoho nebo více členských států EU nebo smluvních států, opatřovat elektronickou pečetí.

Podávajícím subjektům, které mají datovou schránku, bude ČSSZ doručovat formuláře A1 CZ a ostatní potvrzení elektronicky do datové schránky.

Podávající subjekty budou mít ve svém uživatelském profilu na ePortálu ČSSZ v sekci Moje podání přehled elektronicky podaných žádostí VPO a v sekci Moje podání a Moje dokumenty elektronicky vystavené formuláře A1 a ostatní potvrzení.

ČSSZ bude podávající subjekty informovat e-mailem o stavu řízení žádosti, pokud podávající v žádosti uvede e-mail pro notifikace.

Technická odstávka

V souvislosti se zavedením změny upozorňujeme, že dne 2. 11. 2023 v době od 17:00 do 20:00 dojde z technických důvodů k omezení příjmu a zpracování e-Podání ČSSZ. Po dobu odstávky nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP) a přes ePortál, tzn. že bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů. Nebude možné podat e-Podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování) ani využít služby DZDPN (Dotazy zaměstnavatelů o dočasné pracovní neschopnosti), která bude nedostupná.

Po ukončení odstávky, tj. od 2. 11. 2020 od 20:00, budou e-Podání VPO přijímána prostřednictvím nových formulářů, resp. nových verzí datových vět. Do aktualizovaných tiskopisů vystavených na ePortálu bude možné načíst uložená data z původních verzí, ale před odesláním bude nutné doplnit nově přidané informace.