ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 08/2014 Praha

Důvodem nejkratší pracovní neschopnosti je chřipka, naopak nejdelší způsobí tuberkulóza

4. 08. 2014

Nemoci dýchací soustavy byly v prvním pololetí roku 2014 nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN), ale současně měly nejkratší průběh. Nejdéle trvala DPN při tuberkulóze a onkologických onemocněních.

Tabulka 1: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 30. 6. 2014

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

56

37

19

198,64

220,11

156,84

Zhoubné novotvary

6 410

3 072

3 338

175,28

167,05

182,84

Nemoci duševní

18 890

6 605

12 285

94,55

88,96

97,55

Nemoci nervové soustavy

10 795

4 631

6 164

84,76

85,18

84,44

Nemoci oběhové soustavy

23 044

13 129

9 915

80,33

90,48

66,89

     - hypertenze

6 597

3 762

2 835

63,21

65,81

59,75

     - ischemická choroba srdeční

3 108

2 508

600

127,22

133,30

101,79

     - cévní nemoci mozku

1 437

976

461

155,76

161,13

144,38

     - jiné nemoci oběhové soustavy

11 902

5 883

6 019

68,48

76,28

60,84

Nemoci dýchací soustavy

220 121

100 429

119 692

16,92

16,69

17,11

     - akutní infekce dýchacích cest

187 906

84 345

103 561

15,41

14,92

15,81

     - chřipka

18 227

9 160

9 067

15,26

14,49

16,04

     - chron. nemoci dolních dýchacích cest

5 497

2 514

2 983

45,46

48,46

42,93

     - jiné nemoci dýchacích cest

8 491

4 410

4 081

35,27

37,04

33,34

Nemoci trávicí soustavy

48 195

25 962

22 233

31,83

32,53

31,01

Nemoci kůže

10 774

6 116

4 658

33,60

32,76

34,70

Nemoci pohybové soustavy

132 008

69 271

62 737

69,86

66,41

73,66

     - nemoci páteře

87 228

45 027

42 201

67,35

63,58

71,37

     - jiné nemoci pohybové soustavy

44 780

24 244

20 536

74,74

71,67

78,35

Nemoci moč. a pohl. soustavy

29 994

6 202

23 792

34,83

38,23

33,94

Těhotenství, porod, šestinedělí

18 294

0

18 294

105,94

0,00

105,94

Úrazy, otravy

81 325

54 272

27 053

54,27

53,26

56,30

Nemoci ostatní

58 822

22 715

36 107

42,97

34,43

48,34

Celkem

658 728

312 441

346 287

46,23

44,56

47,74

Tabulka 2: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 30. 06. 2013

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

48

36

12

157,85

158,17

156,92

Zhoubné novotvary

6 049

3 028

3 021

176,83

169,15

184,53

Nemoci duševní

17 328

6 165

11 163

93,98

89,56

96,43

Nemoci nervové soustavy

10 214

4 399

5 815

84,61

87,64

82,32

Nemoci oběhové soustavy

23 116

13 504

9 612

81,84

92,40

67,01

     - hypertenze

6 433

3 651

2 782

64,50

68,00

59,91

     - ischemická choroba srdeční

3 277

2 703

574

130,55

135,14

108,95

     - cévní nemoci mozku

1 445

973

472

152,23

162,82

130,40

     - jiné nemoci oběhové soustavy

11 961

6 177

5 784

69,32

77,02

61,09

Nemoci dýchací soustavy

349 530

159 504

190 026

16,00

15,85

16,13

     - akutní infekce dýchacích cest

273 383

122 260

151 120

15,16

14,77

15,48

     - chřipka

59 431

28 911

30 523

13,94

13,63

14,23

     - chron. nemoci dolních dýchacích cest

7 015

3 177

3 838

40,09

43,92

36,92

     - jiné nemoci dýchacích cest

9 701

5 156

4 545

34,94

36,61

33,04

Nemoci trávicí soustavy

42 655

23 086

19 569

34,36

35,23

33,33

Nemoci kůže

9 969

5 701

4 268

36,31

36,82

35,63

Nemoci pohybové soustavy

124 935

66 410

58 525

71,91

68,95

75,27

     - nemoci páteře

83 751

44 103

39 648

69,19

65,74

73,04

     - jiné nemoci pohybové soustavy

41 184

22 307

18 877

77,43

75,30

79,94

Nemoci moč. a pohl. soustavy

28 884

6 059

22 825

35,75

39,52

34,75

Těhotenství, porod, šestinedělí

17 603

0

17 603

108,09

0,00

108,09

Úrazy, otravy

81 085

53 210

27 875

56,03

55,31

57,41

Nemoci ostatní

54 050

20 606

33 444

45,10

35,09

51,26

Celkem

765 466

361 708

403 758

41,48

40,75

42,13

Tabulka 3: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 12. 2013

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

88

67

21

171,89

174,57

163,33

Zhoubné novotvary

11 888

5 880

6 008

178,97

173,02

184,80

Nemoci duševní

33 716

12 022

21 694

93,75

87,24

97,35

Nemoci nervové soustavy

19 011

8 062

10 949

84,33

86,47

82,75

Nemoci oběhové soustavy

41 873

24 510

17 363

82,63

93,42

67,41

     - hypertenze

11 643

6 525

5 118

63,91

66,53

60,57

     - ischemická choroba srdeční

6 111

5 012

1 099

131,36

137,23

104,58

     - cévní nemoci mozku

2 816

1 883

933

154,99

162,28

140,29

     - jiné nemoci oběhové soustavy

21 303

11 090

10 213

69,32

77,74

60,18

Nemoci dýchací soustavy

523 196

243 375

279 821

15,92

15,58

16,23

     - akutní infekce dýchacích cest

421 101

192 500

228 601

14,83

14,23

15,34

     - chřipka

74 895

37 233

37 662

13,89

13,36

14,41

     - chron. nemoci dolních dýchacích cest

11 326

5 173

6 153

42,53

45,56

39,98

     - jiné nemoci dýchacích cest

15 912

8 490

7 422

35,46

37,48

33,16

Nemoci trávicí soustavy

85 772

46 381

39 391

31,43

31,98

30,78

Nemoci kůže

19 911

11 347

8 564

34,25

34,22

34,30

Nemoci pohybové soustavy

233 944

123 357

110 587

69,77

65,77

74,24

     - nemoci páteře

157 105

82 295

74 810

66,52

61,72

71,80

     - jiné nemoci pohybové soustavy

76 839

41 062

35 777

76,42

73,89

79,33

Nemoci moč. a pohl. soustavy

55 657

11 504

44 153

34,31

38,07

33,33

Těhotenství, porod, šestinedělí

34 293

0

34 293

105,79

0,00

105,79

Úrazy, otravy

160 807

107 616

53 191

53,36

52,15

55,80

Nemoci ostatní

106 728

41 786

64 942

43,27

32,90

49,94

Celkem

1 326 884

635 907

690 977

43,06

41,30

44,67