ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

11 12/2014 Praha

Důchody splatné na Štědrý den vyplatí ČSSZ o den dříve

11. 12. 2014

Přelom roku opět mění některé termíny výplaty důchodů.

V souvislosti s vánočními svátky dochází ke změně u všech druhů důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní) vyplácených v následujícím výplatním termínu:

  • důchody splatné ve středu 24. 12. 2014 budou vyplaceny v úterý 23. 12. 2014.

Další změna se týká pouze klientů, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. a 4.den v měsíci. Ti budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až v pondělí 5. 1. 2015. Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2015 může Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) čerpat až dnem 2. 1. 2015. V lednu 2015 se mění tyto výplatní termíny:

  • důchody splatné v pátek 2. 1. 2015 budou vyplaceny v pondělí 5. 1. 2015
  • důchody splatné v neděli 4. 1. 2015 budou vyplaceny v pondělí 5. 1. 2015

Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci již obdrží lednovou splátku v řádném termínu. V dalších měsících už bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.

Na způsobu výplat důchodů se nebude v roce 2015 nic měnit - budou prováděny jako dosud podle požadavku klienta - buď bezhotovostně na účty bank nebo spořitelních a úvěrních družstev či v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p. - tedy způsobem, který umožňuje platný zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).

V prosinci 2014 zajišťuje ČSSZ 1 559 740 výplat na účty u peněžních ústavů a 1 241 805 výplat v hotovosti.