ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

29 06/2022 Praha

Další úspěšný ročník mají za sebou česko-německé poradenské dny

29. 06. 2022

Pravidelný jednodenní česko-německý poradenský den se uskutečnil dne 23. 6. 2022 v Praze, v prostorách klientského centra ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Odborné konzultace zajišťovali kvalifikovaní odborníci na důchodové pojištění z ústředí ČSSZ a také odborníci německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Pro snadnější komunikaci a sdělení odborných informací bylo pro klienty zajištěno tlumočení. Klienti měli možnost si předem objednat termín bezplatné konzultace a to buď telefonicky, e-mailem nebo on-line, prostřednictvím objednávkového systému. O termíny ke konzultaci byl tradičně velký zájem a velmi rychle byly obsazené. V pořadí 39. poradenského dne se zúčastnilo celkem 33 klientů a bylo poskytnuto celkem 66 konzultací.

Klienti, kteří pracují nebo pracovali v Německu i v České republice se nejčastěji dotazovali na pojistné doby, které jsou evidované v obou státech, dále na podmínky, které musí splnit, aby jim vznikl nárok na řádný, ale i předčasný starobní důchod z ČR i ze SRN a z čeho se jim výsledná důchodová částka bude počítat. Klienty také zajímala i orientační výše jejich budoucích starobních důchodů, včetně možností způsobu vyplácení do zahraničí.

Pravidelný česko-německý poradenský den v Praze se stává tradicí a je vždy velmi vítanou a oceňovanou službou, jak ze strany klientů tak i organizátorů akce. Pro klienty je vždy velmi přínosné obdržet na jednom místě komplexní a fundované informace z oblasti českého a německého důchodového pojištění.