ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

7 01/2015 Praha

ČSSZ nemůže pomoci lidem s finančními problémy

7. 01. 2015

Pokud by se lidé obrátili na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) či na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) s žádostí o pomoc v tíživé finanční situaci, vzniklé např. kvůli dluhům, úřad by jim žádnou peněžitou dávku nemohl poskytnout, neboť to nepatří k jeho agendě. ČSSZ občanům v zásadě vyplácí jen důchody a dávky nemocenského pojištění, na které vznikl při splnění podmínek nárok.

ČSSZ považuje za vhodné vysvětlit a upřesnit náplň své činnosti, neboť v médiích se v poslední době opakovaně objevují citace průzkumu, v němž lidé (62 % dotázaných) uvádějí, že by se v tíživé finanční situaci obrátili právě na správu sociálního zabezpečení.

Žádné jiné finanční dávky či podpory, které napomáhají k řešení tíživých životních situací, ČSSZ nevyplácí. S případnou žádostí o příspěvky a dávky, kterými stát řeší pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) je nutné obrátit se na příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho 2,9 milionu důchodců. Vyplácí 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.

Přínos ČSSZ do státního rozpočtu tvoří 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie.