ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

10 11/2016 Praha

Česko-slovenským důchodům se bude věnovat poradenský den. Odborníci poradí lidem s pracovní historií z dob federace

10. 11. 2016

Již pošesté připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou jedinečný poradenský den pro zájemce o osobní konzultaci k problematice česko-slovenských důchodů. Ten se bude konat ve středu 23. 11. v klientském centru při ústředí ČSSZ v Praze.

Konzultace odborníků z obou institucí v minulosti ocenili lidé, kteří v době federace po ukončení studia nepřetržitě pracovali jak na území České republiky, tak Slovenska. Ti totiž zpravidla z přehledu dob pojištění (respektive informativního osobního listu důchodového pojištění) vystaveného ČSSZ zjistili, že v něm mají uvedeny jen doby pojištění od 1. 1. 1993. Na poradenském dnu jim zástupci obou institucí vysvětlili, jak se jim započítají doby pojištění získané do 31. 12. 1992 a který stát jim bude vyplácet důchod. Další případy, s jejichž vyřešením je tým českých a slovenských odborníků připraven pomoci, se často týkají zaměstnanců žijících a pracujících před rozdělením federace na území ČR, ovšem pro firmu se sídlem na Slovensku.

Poradit se na jednom místě s odborníky z ČSSZ a slovenské Sociální pojišťovny bude možné v době od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 16:00 h ve středu 23. listopadu 2016 na adrese: Křížová 25, Praha 5, v prostorách klientského centra pro důchodové pojištění. Na jednotlivé konzultace, které jsou bezplatné, je vyčleněn limit 30 minut a je třeba se na ně předem objednat, a to:

Je důležité, aby si zájemci o konzultaci s sebou přinesli občanský průkaz nebo cestovní pas a také doklady o svém důchodovém pojištění, případně korespondenci s oběma institucemi a další související dokumenty.

Cílem poradenského dne je poskytnout lidem, kteří získali doby důchodového pojištění na území Slovenské i České republiky, individuální konzultace o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k tomu potřebují.

Historicky první česko-slovenský konzultační den se konal v dubnu roku 2014 v Bratislavě. Od té doby je pořádán vždy 2x ročně, a to střídavě na území České republiky a Slovenska. Tato forma konzultací navazuje na tradici úspěšných česko-německých a česko-rakouských poradenských dnů, které ČSSZ ve spolupráci se zahraničními partnery pořádá již řadu let a o které je pokaždé velký zájem. Jejich cílem je zprostředkovat občanům, kteří pracovali či pracují v těchto státech, potřebné informace z oblasti důchodového pojištění.

(PDF 250,71 kB)