ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 02/2014 Praha

Česko-rakouský konzultační den k důchodům se bude začátkem března konat ve Znojmě

4. 02. 2014

Lidé, kteří pracují nebo pracovali v Česku a v Rakousku, mají jedinečnou možnost dozvědět se odpovědi na otázky týkající se důchodového pojištění v obou zemích. Především pro ně je určen mezinárodní konzultační den, který se uskuteční ve čtvrtek 6. března 2014 ve Znojmě. Připravila jej Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a rakouský nositel důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PV).

Cílem konzultačního dne je informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území České republiky a Rakouska, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech v souladu s koordinačním nařízením EU (nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004), jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k tomu potřebují a další užitečné informace.

Konzultační den se uskuteční ve čtvrtek 6. 3. 2014 na Okresní správě sociálního zabezpečení Znojmo v ulici Vídeňská 701/31, od 9:00 do 12:00 h a od 13:00 do 16:00 h. Na konzultace, které budou poskytovány bezplatně, je vhodné se předem objednat na telefonním čísle +420 515 205 210. Konzultační tým budou tvořit vždy český a rakouský odborný pracovník, v případě potřeby je zajištěno tlumočení.

Jednotlivé konzultace jsou plánovány v intervalu po 20 minutách. Přednost při poradenství budou mít předem objednaní klienti. ČSSZ a PV žádají případné účastníky, aby si na konzultaci s sebou vzali doklady o pojištění (především rodné číslo a rakouské číslo pojištění), případnou korespondenci s nositelem pojištění, pracovní smlouvy a jiné související dokumenty.

Organizaci konzultačního dne tentokráte zajišťuje ČSSZ spolu s OSSZ Znojmo. Na tuto akci upozorňují dvojjazyčné plakáty, které jsou vyvěšeny na okresních správách sociálního zabezpečení v ČR a pobočkách rakouského nositele pojištění v Rakousku.

Plakát CZ-AT dny (PDF 147,86 kB)