ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

20 04/2020 Praha

ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky, některá organizační opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem zůstávají i nadále v platnosti

20. 04. 2020

ČSSZ přistupuje s účinností od 20. dubna 2020 k následujícím organizačním opatřením:

  • ČSSZ vyzývá veřejnost, aby komunikovala primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
  • ČSSZ nadále žádá veřejnost, aby zvážila, zda je nutné podání, která nelze učinit elektronicky, realizovat okamžitě. Je možné např. odložit sepsání žádosti o důchod, ten pak vyplatit až 5 let zpětně. Zaměstnanci ČSSZ jsou připraveni jednotlivé případy konzultovat „na dálku“ a hledat vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost.
  • Tiskopisy a další důležité dokumenty (vč. tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ) je také možno odevzdat do schránek umístěných na vhodných místech, obvykle při vstupu do budov OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a ČSSZ.
  • V souvislosti s prevencí šíření koronaviru a díky možnosti vyřídit požadavky elektronicky bude i nadále omezen osobní kontakt s veřejností na nezbytně nutné minimum. Osobní kontakt bude umožněn, a to v úředních hodinách a po předchozím objednání prostřednictvím objednávkového systému, kontaktního emailu či telefonu (XLSX 13,83 kB).

Smyslem přijatých mimořádných opatření je především ochrana zdraví občanů, včetně zaměstnanců ČSSZ, a současně zajištění všech klíčových činností ČSSZ, zejména pak řádné výplaty dávek důchodového a nemocenského pojištění.

Žádosti klientů o vyhotovení různých potvrzení (dokumentů), pro které si klienti běžně chodí na příslušné okresní správy sociálního zabezpečení osobně, je možné zaslat i e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Bude-li z takto zaslané žádosti pojištěnce vyplývat, že má být příslušné potvrzení (dokument) doručeno buď fyzickou poštou na trvalou adresu klienta, anebo například přímo zasláno jinému úřadu (organizační složce státu), který dané potvrzení (dokument) vyžaduje (například konkrétní Úřad práce), nemusí být takový e-mail elektronicky podepsán, jelikož potvrzené údaje se tímto způsobem předají pouze osobě, které se týkají, případně jinému úřadu. V ostatních případech (zejména má-li být příslušné potvrzení či dokument zasláno přímo žadateli zpět elektronicky) musí být žádost zaslána buď datovou schránkou, nebo s elektronickým podpisem.

 

Tuto informaci si můžete stáhnout ve formátu pdf (PDF 56,19 kB).