ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

26 10/2020 Praha

Česká správa sociálního zabezpečení je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání. Chce tak podpořit strategický přístup k veřejným zakázkám.

26. 10. 2020

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je jedním ze zakládajících členů Platformy odpovědného veřejného zadávání – iniciativy, která vznikla pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Hlavním cílem Platformy je podporovat strategický přístup k veřejným zakázkám v Česku a současně poskytovat svým členům konkrétní nástroje pro jeho implementaci.

Platforma odpovědného veřejného zadávání je iniciativa, která vznikla na půdě MPSV za účelem osvěty v oblasti strategického přístupu k veřejným nákupům. Jako jeden z prvních členů se do ní zapojila
i ČSSZ. Získala tak celou řadu benefitů, jako jsou pravidelná setkání a sdílení dobré praxe s dalšími členy a experty i odborná školení, jejichž součástí jsou konkrétní postupy při zadávání veřejných zakázek. ČSSZ má jako člen Platformy také možnost získat individuální konzultace, plány implementace a akční plány odpovědného veřejného zadávání. 

Kromě strategického přístupu k veřejným zakázkám se Platforma v kontextu aktuálního dění kolem koronavirové krize věnuje také dalším oblastem, jako je například podpora důstojných pracovních podmínek, etické nakupování, podpora vzdělávání a odborných praxí či hledání ekologicky šetrných řešení a příležitostí pro oběhové hospodářství.

Klíčovou součástí Platformy je networking, během kterého si jednotliví členové mezi sebou mohou vyměňovat zkušenosti. Zástupci ČSSZ se tak budou pravidelně setkávat s dalšími členy Platformy, kupříkladu ze Státního pozemkového úřadu, Státního úřadu inspekce práce, ale i Univerzity Karlovy nebo České televize. První členské setkání se uskutečnilo on-line 18. září 2020. Následovaly další dvě schůze, které se konaly 2. a 16. října rovněž on-line. Další setkání členů je plánováno na 6. listopadu.

Podrobnější informace a aktuality naleznete na stránkách www.sovz.cz.