ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

8 10/2021 Praha

Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa podepsaly dohodu o elektronické výměně údajů

8. 10. 2021

Informaci o žití jako zákonem požadovanou podmínku vyplacení důchodu do zahraničí si od Nového roku budou mezi sebou vyměňovat přímo Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa a senioři tak ušetří čas i peníze při ověřování podpisu na potvrzení. Umožňuje to vzájemná dohoda o elektronické výměně údajů, kterou dnes podepsali František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení a generální ředitel Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Důchodci, kteří dostávají důchod z České republiky na účet a mají bydliště na Slovensku, budou mít
o starost méně. Potvrzení o žití budou předkládat České správě sociálního zabezpečení podle české legislativy jen jednou ročně. Dosud tak činili každý čtvrtrok anebo pokaždé při žádosti o výplatu dávky. Důchodci, kteří dostávají důchod od Sociálnej poisťovne a mají bydliště v České republice, naposledy doručí potvrzení pojišťovně za rok 2021. Dohoda mezi Českou správou sociálního zabezpečení
a Sociálnou poisťovňou umožňuje elektronickou výměnu údajů o příjemcích důchodových dávek žijících na území druhého státu. „Velmi si cením práce obou projektových týmů, které se podílely na technickém zajištění a nastavení spolupráce mezi našimi institucemi. ČSSZ se dlouhodobě zaměřuje na digitalizaci služeb a mezinárodní výměna dat k tomu bezprostředně patří,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení. „Sme radi, že občanom v oboch republikách uľahčujeme život. Odbúravame ďalšiu z byrokratických povinností a verím, že tento krok ocenia nielen seniori, ale aj zamestnanci v oboch inštitúciách,“ dodal generální ředitel Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Obě instituce v minulých týdnech připravily a testovaly projekt automatické výměny údajů v oblasti důchodových dávek a do konce tohoto roku bude probíhat jeho pilotní provoz. Od 1. ledna 2022, kdy smlouva nabude účinnosti, by se projekt měl spustit naostro do plného provozu. Výměna dat o úmrtí příjemců důchodu tak nahradí papírové vystavování a doručování potvrzení o žití, které je potřebné pro výplatu důchodu.

Česká a slovenská strana si na základě podepsané dohody budou v první fázi projektu vyměňovat údaje o úmrtí, aby nedocházelo k neoprávněné výplatě dávek, a následně v dalších fázích projektu přijde na řadu i výměna ostatních informací z oblasti důchodového pojištění (výše důchodu, druh důchodu, druh a výše srážky). Nejdůležitější oblastí je přitom právě snížení přímé administrativní zátěže důchodců související s předkládáním dokladu o žití pro účely výplaty důchodu. Přínosem elektronické výměny údajů o úmrtí bude i eliminace rizika neoprávněné výplaty důchodu a jeho následné refundace.

V srpnu 2021 Česká správa sociálního zabezpečení občanům žijícím na Slovensku vyplatila 36 665 důchodů 36 023 důchodcům. Naopak Sociálna poisťovňa vyplatila do České republiky 14 158 důchodů.

V současnosti v České republice důchodci bydlící na Slovensku, kteří dostávají na účet důchod
z českého sociálního systému, české instituci předkládají potvrzení o žití. Činí tak čtyřikrát ročně
v případě pravidelných výplat a u nepravidelných výplat je to vyžadováno vždy. Nově tak od ledna 2022 budou činit už jen jednou. Česká správa sociálního zabezpečení bude své klienty informovat dopisem, kde získají podrobnější informace a jehož přílohou bude i tiskopis Potvrzení o žití – v případě nepravidelných výplat na účet v listopadu 2021, v případě pravidelných výplat v únoru 2022. Klienti se proto na Českou správu sociálního zabezpečení nemusejí obracet. Detailní informace budou rovněž uvedeny na webu www.cssz.cz.

Na Slovensku je to podobné, v současnosti jednou ročně do konce ledna příslušného roku předkládají Sociálnej poisťovni potvrzení o žití ti důchodci, kteří pobírají důchod ze slovenského sociálního systému, ale žijí v České republice. V případě, že se pilotní testování osvědčí, důchodci už nebudou muset Sociálnej poisťovne posílat potvrzení o žití za rok 2021. Ta si potřebné informace vymění s ČSSZ v lednu již elektronicky. Sociálnej poisťovňa bude o tom důchodce včas informovat.