ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

12 06/2023 Praha

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) na ústředí ČSSZ

12. 06. 2023

Na ústředí ČSSZ byl umístěn automatizovaný externí defibrilátor HeartSine® Samaritan® PAD 350P. Ústředí ČSSZ se tak stalo jedním z míst rozsáhlé sítě AED systému Záchranka, kde jsou defibrilátory dostupné také široké veřejnosti.

K čemu je defibrilátor užitečný?

Automatizovaný externí defibrilátor je lékařský přístroj určený pro laickou veřejnost k základní resuscitaci před příjezdem záchranné služby. To znamená, že může pomoci člověku v bezvědomí, který nedýchá, obnovit pomocí elektrického výboje (zvaného defibrilace) správnou činnost srdce, aby se rozběhlo a začalo opět fungovat. Použití AED je velmi jednoduché, neboť se aktivuje pouhým vysunutím diod a stisknutím tlačítka start. Přístroj poté sám jednoduše a srozumitelně hlasem naviguje. Instruuje také pomocí obrazové nápovědy na diodách a hlasové nápovědy, kam na tělo člověka v bezvědomí diody umístit. Zároveň simuluje rychlost provádění masáže srdce.

Kde přesně defibrilátor najdete?

Defibrilátor je snadno dostupný ihned po vstupu do hlavní budovy na levé stěně vedle vstupních turniketů v neuzamčené skříňce. Adresa budovy ústředí ČSSZ je Křížová 25, Praha 5 – Smíchov. Pokud bude kdokoliv, kdo se nachází v blízkosti ústředí ČSSZ, potřebovat poskytnout první pomoc, může do budovy vstoupit a defibrilátor použít. Defibrilátor je dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Součástí pořízení defibrilátoru bylo také proškolení části zaměstnanců napříč všemi útvary včetně zaměstnanců ostrahy budovy.

AED součástí systému Záchranka

Síť veřejně dostupných defibrilátorů (v obchodních centrech, na benzinových stanicích, ve školách atd.) je viditelná na webových stránkách Záchranka nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci.