ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

28 02/2014 Praha

2 857 856 důchodců evidovala ČSSZ k 31. 12. 2013

28. 02. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 31. 12. 2013 vyplácela důchody celkem 2 857 856 důchodcům. Ke stejnému datu vyplatila ČSSZ celkem 3 482 237 důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. Kromě toho ČSSZ vyplácela důchody 80 171 důchodcům do zahraničí, a to do 84 zemí světa. Na dávkách důchodového pojištění bylo v roce 2013 vyplaceno 372,3 miliardy Kč, z toho 80 % tvořily výdaje na starobní důchody.

Průměrná výše starobního důchodu činila k 31. 12. 2013 celkem 10 970 Kč, z toho u mužů 12 150 Kč a u žen 9 955 Kč (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s pozůstalostním). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod byl v loňském roce 69 let – u mužů 70, u žen 68 let.

Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil průměrně 10 245 Kč (pro invaliditu druhého stupně 6 675 Kč a prvního stupně 5 989 Kč). Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 216 Kč (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 11 864 Kč), vdovecký důchod 6 240 Kč (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 13 463 Kč) a sirotčí důchod 5 657 Kč.

V roce 2013 bylo podáno 191 516 nových žádostí o důchod. Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2013, bylo celkem 166 567, z toho bylo důchodů starobních 87 520, invalidních 31 482 a pozůstalostních 47 565. Z počtu starobních důchodů, které začaly být vypláceny v roce 2013, bylo více než 30 % předčasných starobních důchodů.

Tabulka: Počty starobních důchodců a průměrná výše sólo starobního důchodu

Kraj

Počet starobních důchodců (vč. předčasných)

Průměrná výše sólo starobního důchodu

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

Praha

98 652

169 086

267 738

12 790

10 891

11 726

Středočeský

104 753

166 870

271 623

12 268

  9 999

11 074

Jihočeský

53 975

88 048

142 023

11 911

  9 945

10 861

Plzeňský

49 792

79 547

129 339

12 043

  9 925

10 920

Karlovarský

25 054

40 905

65 959

11 863

  9 746

10 707

Ústecký

68 419

110 981

179 400

12 126

  9 792

10 871

Liberecký

37 683

 60 964

98 647

11 978

  9 975

10 893

Královéhradecký

49 604

81 237

130 841

11 908

  9 948

10 848

Pardubický

44 905

72 569

117 474

11 818

  9 803

10 740

Vysočina

45 972

72 671

118 643

11 752

  9 714

10 689

Jihomoravský

97 278

163 656

260 934

11 963

  9 881

10 832

Olomoucký

54 219

91 436

145 655

11 729

  9 718

10 636

Zlínský

49 996

85 425

135 421

11 878

  9 771

10 739

Moravskoslezský

106 701

169 923

276 624

12 686

  9 546

11 035

 

Starobní

Invalidní

Pozůstalostní

Celkem

Počet důchodců

2 340 321

433 414

84 121

2 857 856

Počet vyplácených důchodů v ČR

2 340 321

433 414

708 502

3 482 237

Údaje o počtu důchodů a důchodců k 31. 12. 2012: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/statistika-poctu-klientu/statistika-poctu-klientu-za-rok-2012.htm