ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Plné moci (zmocnění)


K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí, a to:

právnické osoby - datovou schránkou

fyzické osoby / OSVČ - datovou schránkou, prostřednictvím NIA, tj. bankovní identitou, mobilním klíčem eGovernmentu, elektronickým OP, NIA ID, mojeID, certifikátem od První certifikační autority a.s. na čipové kartě Starcos, zahraničním identifikačním prostředkem přes mezinárodní ID bránu .

Výhodou aplikace Správa plných mocí je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Zmocnit jiný subjekt je možné buď ke všem úkonům, službám a tiskopisům ČSSZ, nebo jen k vybraným službám a tiskopisům ČSSZ.

Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu), pomocí kterého lze oznámit příslušné OSSZ, že byly jiným subjektem zmocněny, k tiskopisu se přikládá plná moc. Současně může zmocněnec (zaměstnavatel) určit své zaměstnance, kteří budou v rámci zmocnění činit všechny úkony či využívat vybrané online služby a tiskopisy ČSSZ (zaměstnanci budou oprávněni činit elektronické úkony za zmocnitele, kteří Vás jako zaměstnavatele zmocnili k jejich zastupování, současně budou moci činit elektronické úkony i za Vás jakožto zaměstnavatele; pokud je zmocnitelem OSVČ, budou za ni Vaši zaměstnanci moci činit veškeré elektronické úkony; rozsah zmocnění Vašich zaměstnanců je vyhodnocován vůči zmocnitelům, kteří jsou zaměstnavatelé, ale současně i vůči Vám jakožto zaměstnavateli).

Upozorňujeme, že zmocněné právnické osoby nemohou za zmocnitele na ePortálu využívat online služby. K tomu je totiž nutné provést tzv. přehlášení, které je umožněno výhradně fyzickým osobám. K výkonu zástupčího oprávnění tak musí právnická osoba určit své zaměstnance. Určení zaměstnanci se potom přihlašují k ePortálu vlastními identifikačními prostředky a pro zastoupení jiných subjektů (využití online služeb) se musí ve Správě plných mocí tzv. přehlásit. Členům statutárního orgánu právnické osoby (jednatelům) umožňuje ePortál po přihlášení svou vlastní elektronickou identitou fyzické osoby tzv. přehlášení se za právnickou osobu, kterou zastupují, tyto osoby již není třeba zmocňovat.