ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Evropské informační zdroje


Euroskop

Informační portál Vlády ČR, na kterém lze nalézt veškeré informace o Evropské unii.

Webové stránky: http://www.euroskop.cz

 

Portál Evropské unie

Na tomto portálu lze nalézt aktuální informace o činnostech Evropské unie včetně základních informací o evropské integraci. Na portálu lze nahlížet do veškerých platných právních předpisů (včetně těch, které se teprve připravují) a získat informace o politikách, které Evropská unie provádí v rámci pravomocí, jež jí podle Smluv připadají.

Webové stránky: http://europa.eu/index_cs.htm

 

Zastoupení Evropské komise v ČR

Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu Evropské komise, který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu.

Webové stránky: http://www.evropska-unie.cz

 

Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Na webových stránkách lze nalézt veškeré informace v oblasti koordinace sociálního zabezpečení (např. práva a povinnosti občanů, fungování koordinačního systému) a dále také texty, rozhodnutí a doporučení Správní komise.

Webové stránky: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=cs

Informace o systémech sociálního zabezpečení ve 31 státech Evropy

Webové stránky: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs

 

MoveS

(Network of legal experts je síť nezávislých expertů z oblasti volného pohybu osob a koordinace sociálního zabezpečení. Mezi hlavní aktivity zpracování analytických zpráv z různých oblastí koordinace sociálního zabezpečení..

Webové stránky: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=109