ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Důchody


Podmínky pro vznik nároku na důchod se v jednotlivých členských státech liší. Cílem koordinačních nařízení není tyto podmínky sjednotit a stanovit jednotně pro celou EU. Nařízení má zajistit, aby osoby, které se rozhodly odejít pracovat do jiného členského státu, nebyly poškozeny na svých důchodových právech oproti osobám, které pracovaly pouze v jednom členském státě.

Potřebné informace o podmínkách nároku na dávku lze získat u příslušné instituce v konkrétním státě.

ČSSZ informace o právních předpisech jiných členských států neposkytuje a ani poskytovat nemůže.

České dávky důchodového pojištění upravené nařízením:

  • starobní důchody
  • invalidní důchody
  • pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod)

Podmínky pro účast na důchodovém pojištění stanoví národní předpisy.

V ČR existuje důchodové pojištění povinné pro všechny výdělečné osoby a při splnění určitých podmínek také dobrovolné důchodové pojištění pro některé situace.