ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Časopis Národní pojištění


Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.

Kontakty

Redakce časopisu Národní pojištění

Redaktor: Mgr. Svatopluk Jedlička

Adresa:
Ústředí ČSSZ - oddělení komunikace
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 257 062 884
E-mail: nar.pojisteni(a)cssz.cz