ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

3 12/2019 Praha

Valorizaci 3,5 milionu důchodů od ledna 2020 provede ČSSZ automaticky

3. 12. 2019

Od lednové splátky roku 2020 se valorizují všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 5,2 % a dále se navýší o dodatečnou částku 151 Kč. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Od lednové splátky roku 2020 se valorizují všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodu se zvýší o 220 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 5,2 % a dále se navýší o dodatečnou částku 151 Kč. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Zvýšení základní a procentní výměry důchodů je upraveno nařízením vlády č. 260/2019 Sb., na základě kterého se valorizují důchody vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2020, a to od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2019.

Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince 2019 do poloviny ledna 2020 písemné oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

O kolik se důchody zvýší

Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 220 Kč, tj. z 3 270 Kč na 3 490 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech (výdělcích), vzroste o 5,2 %. Navíc se procentní výměra důchodu zvýší o 151 Kč.

Příklad valorizace tzv. sólo vypláceného důchodu

Je-li letos důchod vyplácen ve výši například 13 436 Kč (průměrná výše sólo starobního důchodu ke konci září 2019), tvoří ho základní výměra 3 270 Kč a procentní výměra 10 166 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2020 se základní výměra zvýší o 220 Kč na 3 490 Kč, procentní výměra se zvýší o 5,2 %, tj. o 529 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru) a dále o 151 Kč. Od lednové splátky bude výše důchodu činit 14 336 Kč měsíčně, tj. důchod se celkově zvýší o 900 Kč.

Zvýšení v případě souběhu důchodů

U souběhu přímých a pozůstalostních důchodů se zvyšuje procentní výměra každého důchodu o 5,2 % své hodnoty, která náleží ke dni zvýšení. Dodatečná částka zvýšení (151 Kč) náleží v případě souběhu důchodů pouze jednou, a to k důchodu, jehož procentní výměra se vyplácí v plné výši. Základní výměra náleží při souběhu důchodu pouze jednou. U souběhu dvou sirotčích důchodů (oboustranní sirotci) náleží dodatečná částka zvýšení k důchodu, ke kterému se vyplácí základní výměra.

Příklad souběhu výplaty důchodu starobního a vdovského

v prosinci 2019 se vyplácí ve výši:

od lednové splátky 2020 se zvýší takto:

důchod starobní

procentní výměra 12 500 Kč

důchod starobní

procentní výměra na 13 301 Kč

(12 500 + 5,2 % tj. 650 + 151)

základní výměra 3 270 Kč

základní výměra na 3 490 Kč

(3 270 + 220)

důchod vdovský

procentní výměra 2 400 Kč

důchod vdovský

procentní výměra na 2 525 Kč

(2 400 + 5, 2 % tj. 125)

CELKEM

18 170 Kč

CELKEM

19 316 Kč

 

Valorizují se i tzv. dílčí důchody

Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se zvýšení základní výměry stanoví v dílčí výši, to znamená, že se zvýší o poměrnou část z 220 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění. Procentní výměra důchodu se zvýší o 5,2 % své hodnoty, která náleží ke dni zvýšení, a dále o dodatečnou částku. Dodatečná částka k dílčímu důchodu činí poměrnou část ze 151 Kč odpovídající stejnému poměru dob, ve kterém se stanoví zvýšení základní výměry.

Zvyšují se také příplatky k důchodům

Od lednové splátky 2020 se zvýší i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 5,2 % částky příplatku náležející ke dni zvýšení a dále o dodatečnou částku 151 Kč.

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, se od ledna 2020 nezvyšuje.

Tabulka: Příklady valorizace

Výše vypláceného důchodu v roce 2019

(v Kč)

Výše důchodu po valorizaci od lednové splátky 2020 (v Kč)

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2020 v Kč

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2020 v %

6 000

6 513

513

8,55

7 000

7 565

565

8,07

8 000

8 617

617

7,71

9 000

9 669

669

7,43

10 000

10 721

721

7,21

11 000

11 773

773

7,03

12 000

12 825

825

6,88

13 000

13 877

877

6,75

14 000

14 929

929

6,64

15 000

15 981

981

6,54

16 000

17 033

1 033

6,46

17 000

18 085

1 085

6,38

18 000

19 137

1 137

6,32

19 000

20 189

1 189

6,26

20 000

21 241

1 241

6,20

22 000

23 345

1 345

6,11

24 000

25 449

1 449

6,04

25 000

26 501

1 501

6,00

30 000

31 761

1 761

5,87

35 000

37 021

2 021

5,77