ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

19 10/2022 Praha

TZ MPSV: Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok

19. 10. 2022

Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně. Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné.

Pokud jde o výplaty důchodů, uplynulé období bylo velmi specifické. „Hned třikrát jsme letos valorizovali všechny důchody v reakci na aktuální situaci a od ledna počítáme s dalším zvýšením. To přineslo i poměrně neobvyklou situaci, kdy může být výhodné v předstihu požádat o předčasný důchod,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Je tedy možné, že pro řadu lidí bude výhodné již letos podat žádost o starobní důchod s tím, že příští rok požádají již jen o uvolnění jeho výplaty.

„Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o tzv. důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022,“ zdůraznil ministr Jurečka. Tato situace se může týkat prakticky všech, kdo chtějí jít příští rok do starobního důchodu.

Dvě mimořádné a jedna řádná valorizace v roce 2022 zvýšily procentní výměry důchodů o celkem 19,6 %. Naproti tomu tzv. redukční hranice a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, které jsou zásadní pro výši nově přiznávaných důchodů v roce 2023, vzrostly pouze o 3,6 %. Rozdíl 16 procentních bodů je výrazně vyšší, než by byla „penalizace“ za odchod do předčasného důchodu. Ta může činit maximálně 6 % z výpočtového základu, což se odráží ve snížení celého důchodu o přibližně 7 až 8 %.

„Současně je třeba upozornit, že předčasný odchod do důchodu, byť s představou, že budete dále pracovat, je výsostně individuální rozhodnutí každého člověka, a parametry, které vstupují do výpočtu důchodu, se v čase neustále mění. Je proto nutné před rozhodnutím o podání žádosti o předčasný důchod důkladně zvážit například míru jistoty daného pojištěnce, pokud se jedná o jeho uplatnění na trhu práce v období zbývajícím do dosažení důchodového věku. Důchody se navíc výrazně navyšují i při práci ‚na procenta‘, tj. naopak po nároku na důchod s jeho odloženým přiznáním,“ doplnil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

„Samozřejmě očekáváme výrazně zvýšený počet žádostí o předčasné důchody v závěru tohoto roku, tyto žádosti totiž nelze podávat zpětně, je nutné to stihnout do konce prosince. Proto připravíme jednoduchý postup, jak všem zájemcům o výpočet výše předčasného důchodu podle pravidel roku 2022 umožnit do 31. 12. 2022 alespoň uplatnit nárok na předčasný důchod, přestože vlastní řízení bude již třeba probíhat v příštím roce,“ dodal Boháček.     

Modelový příklad

Pan Kříž bude mít nárok na důchod v únoru 2023, v té době bude doba jeho pojištění 46 let. Jeho osobní vyměřovací základ činí 28 tis. Kč. Pokud požádá ještě letos o předčasný důchod, pak jeho penze v roce 2023 dosáhne 19 936 Kč. Jestliže o řádný důchod zažádá až k únoru 2023, pak mu bude vyplácena penze ve výši 18 306 Kč, tedy o 1630 korun méně.

Porovnání výhodnosti předčasného odchodu do důchodu v průběhu roku 2022 s odchodem do řádného důchodu v roce 2023. Je-li předčasný důchod vyšší než řádný, je buňka zeleně.                                            

 

Předčasně přiznané 2022

Přiznané 2023

Osobní vyměřovací základ 2022

1Q

2Q

3Q

4Q

5Q

6Q

Důchod v roce 2023

Důchod v roce 2023

Důchod v roce 2023

Důchod v roce 2023

Důchod v roce 2023

Důchod v roce 2024

Důchod v roce 2023

20 000 Kč

18 279 Kč

18 086 Kč

17 894 Kč

17 701 Kč

17 445 Kč

17 189 Kč

16 819 Kč

28 000 Kč

19 936 Kč

19 722 Kč

19 506 Kč

19 292 Kč

19 005 Kč

18 719 Kč

18 306 Kč

32 000 Kč

20 765 Kč

20 539 Kč

20 313 Kč

20 087 Kč

19 785 Kč

19 484 Kč

19 050 Kč

40 000 Kč

22 422 Kč

22 173 Kč

21 925 Kč

21 677 Kč

21 345 Kč

21 015 Kč

20 537 Kč

48 000 Kč

24 079 Kč

23 808 Kč

23 538 Kč

23 266 Kč

22 906 Kč

22 545 Kč

22 025 Kč

56 000 Kč

25 737 Kč

25 444 Kč

25 151 Kč

24 856 Kč

24 466 Kč

24 075 Kč

23 512 Kč

60 000 Kč

26 565 Kč

26 261 Kč

25 956 Kč

25 652 Kč

25 246 Kč

24 841 Kč

24 255 Kč

80 000 Kč

30 709 Kč

30 347 Kč

29 987 Kč

29 627 Kč

29 146 Kč

28 667 Kč

27 974 Kč