ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

30 06/2022 Praha

Posuny výplatních termínů důchodů během letních prázdnin

30. 06. 2022

Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. Změny výplatních termínů mohou důchodci očekávat nyní na začátku července a to pouze v jediném případě.

Důchod s výplatním termínem:                               

  • 6. července 2022                                                

Bude vyplacen:

  • 7. července 2022

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.