ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

23 08/2018 Praha

Počet ukončených tzv. neschopenek meziročně vzrostl o více než sedm procent, doba stonání se o 2 dny zkrátila

23. 08. 2018

Za prvních šest měsíců letošního roku evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 1 013 791 ukončených případů dočasných pracovních neschopností, tzv. neschopenek, což je o 7,6 % více než za stejné období loňského roku.

Nejvíce případů ukončených tzv. neschopenek vykazoval stejně jako loni Středočeský kraj, následovaný hlavním městem Prahou a Moravskoslezským krajem. Lidé za leden až červen 2018 prostonali celkem 38 286 512 dnů, to je o 449 705 víc než za stejné období vloni. V počtu prostonaných dní vedl stejně jako v roce minulém Moravskoslezský kraj.

Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se meziročně zkrátila o více než 2 dny – z loňských 40,16 dne na letošních 37,77 dne. Nejkratší dobu opět stonali pojištěnci v Praze (29,09 dne) následováni Středočechy (33,79 dne).

Nejdéle na neschopence byli letos pojištěnci ve Zlínském kraji (v průměru 46,42 dne), dočasná pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji, který loni v délce dočasné pracovní neschopnosti vedl, trvala letos v průměru 45,34 dne. 

Na nemocenském bylo k 30. 6. 2018 vyplaceno 11,6 mld. Kč, ve stejném období loňského roku to bylo 9,68 mld. Kč. V této souvislosti je třeba připomenout, že se letos od 1. ledna zvýšila sazba pro výpočet nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti činí nemocenské 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a od 61. kalendářního dne pak 72 %.

Tabulka 1: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti (DPN) za 1. pololetí 2018 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet prostonaných dnů

Průměrná délka trvání 1 případu DPN

Jihočeský

65 657

2 587 580

39,41

Jihomoravský

109 952

4 357 327

39,62

Karlovarský

27 701

961 749

34,72

Královéhradecký

58 957

2 151 757

36,50

Liberecký

48 555

1 700 498

35,02

Moravskoslezský

110 142

4 994 376

45,34

Olomoucký

61 954

2 569 988

41,48

Pardubický

52 876

1 988 717

37,61

Plzeňský

65 104

2 270 065

34,87

PSSZ

111 875

3 254 345

29,09

Středočeský

117 069

3 955 304

33,79

Ústecký

78 309

2 884 557

36,84

Vysočina

51 417

2 093 170

40,71

Zlínský

54 223

2 517 079

46,42

Celkem ČR

1 013 791

38 286 512

37,77

Zdroj: ČSSZ

Tabulka 2: Dočasná pracovní neschopnost (DPN) podle věkových skupin a pohlaví

Věkové skupiny

1. pololetí 2018

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

do 20 let

13 920

7 666

6 254

17,11

15,17

19,49

20 - 29 let

208 523

109 478

99 045

25,42

20,54

30,82

30 - 39 let

217 612

107 974

109 638

32,56

27,80

37,24

40 - 49 let

264 690

108 418

156 272

38,08

38,06

38,09

50 - 59 let

237 787

95 456

142 331

48,21

51,07

46,29

60 a více let

71 259

42 654

28 605

57,80

65,81

45,87

Celkem

1 013 791

471 646

542 145

37,77

36,41

38,94

Zdroj: ČSSZ

Statistiky dočasné pracovní neschopnosti dle krajů, délky trvání (vč. přepočtu na 100 000 obyvatel) a věkových skupin jsou v časové řadě k dispozici na www.cssz.cz v sekci Statistiky.