ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

28 06/2022 Praha

Petr Bezděk: Z brigádníka vedoucím oddělení

28. 06. 2022
Petr Bezděk: Z brigádníka vedoucím oddělení

V rámci struktury ČSSZ je třeba udržovat v chodu desítky objektů a starat se o ně. S rekonstrukcemi přichází na řadu také modernizace nebo snižování energetické závislosti budov. Tuto oblast má na starosti oddělení realizace investic a oprav Ing. Petra Bezděka, které spadá pod odbor hospodářské správy.

Na čem právě pracujete?

Nyní pracujeme na třech velkých investičních projektech, rekonstruujeme dvě velké budovy okresních správ v regionech a budujeme moderní klientské centrum v centru Prahy. Zároveň se připravujeme na dotační program Národní plán obnovy, kam plánujeme přihlásit čtyři projekty: rekonstrukce okresní správy v Chrudimi a Svitavách a realizaci energetických úspor ve Zlíně a v Ostravě. Zateplení, výměna oken, fotovoltaika a tepelná čerpadla… Všechny čtyři připravované rekonstrukce mají za cíl snížit energetickou náročnost budov a tím i snížit závislost na externích zdrojích energií, které jsou stále dražší.

Vaše oddělení se podílí na projektech od jejich přípravy až po dozor a kontrolu při jejich realizaci. O jak náročnou činnost jde?

Pro začátek je třeba říci, že investiční akce od napsání investičního záměru až do samotné kolaudace a uvedení budovy do provozu (hovoříme-li o stavebních investičních akcích) může trvat pět i více let v závislosti na rozsahu a náročnosti samotné akce. Cesta to není snadná a je na ní hodně překážek, ať už v podobě problémů technických nebo legislativních a byrokratických. Pro ilustraci jen uvedu, že v délce vyřízení stavebního povolení je Česko na 157. místě ze 190 sledovaných zemí na světe. Motivační však je, že na konci té cesty lze vidět hmatatelný výsledek naší práce, například v podobě zrekonstruované budovy.

Kolik lidí se do toho celkem zapojuje?

Na našem oddělení je nás pět. Na realizaci investičních akcí pracujeme společně, snažím se o týmovou práci a udržovat na pracovišti týmového ducha a pozitivní myšlení. Každá investiční akce má pak svého přiděleného investičního technika, který odpovídá za její realizaci. V rámci realizace investic do procesu vstupují kolegové z různých odborů napříč ČSSZ, jedná se o kolegy z odboru rozpočtu, odboru právního, u některých akcí kolegové ze sekce IKT a samozřejmě pak kolegové z regionálních oblastí, kde investiční akci realizujeme.

Co plánujete do budoucna?

Vzhledem k aktuální situaci ve světě, ale i s ohledem na klimatickou změnu a zdražující se energie se hlavním tématem stávají investice mající za cíl snížení spotřeb energií, využívání obnovitelných zdrojů v rámci našich budov, ale také například hospodaření s dešťovou vodou, což je zdroj, který se dřív upozaďoval. Naším cílem je budovat takové objekty, aby jejich provoz byl dlouhodobě udržitelný a přívětivý pro klienty a zaměstnance. Státní správa má jít příkladem, budovat stavby odpovídající 21. století a využívat moderní a chytré technologie.

Jak důležité je pro vás zázemí v ČSSZ?

Pokud myslíte zázemí v rámci našeho oddělení, máme super kolektiv, jsme sehraný tým. Co se úřadu jako takového týče, tak mohu říci, že na ČSSZ se mi líbí, že je ve vnitřních procesech řízení vysoce digitalizovaná. Vzpomenu třeba EMA – personální portál k řešení zaměstnaneckých záležitostí, objednávání zasedacích místností, žádání o dovolenou a další. Vše elektronicky a bez papíru! Především má digitalizace úřadu stále nějaký vývoj a přibývají nové funkcionality. Teď nedávno třeba adaptační plán pro nové zaměstnance, který vymysleli na personálním. Je to velký pomocník jak pro vedoucí zaměstnance, tak pro nově příchozí kolegy.

Vzpomenete si ještě na své začátky u nás?

Nastupoval jsem na ČSSZ v roce 2014, původně jako brigádník na DPČ ještě při studiu na vysoké škole, poté si mě zde už nechali. Pracoval jsem nejdřív na poloviční úvazek, později si jej rozšířil. Pro dokončení inženýrského titulu jsem měl od vedení ČSSZ povolené studijní volno. Později pan vedoucí, co tu byl přede mnou, odcházel do důchodu. V té době jsem již asi dva a půl roku pracoval v ČSSZ na plný úvazek, tak jsem se přihlásil na uvolněné vedoucí místo. Pan ředitel to se mnou zkusil a vložil do mě svou důvěru. A od té doby vedu oddělení realizace investic a oprav.

Na co byste nalákal další brigádníky či uchazeče o místo?

Obecně je k nám těžké sehnat technicky orientované kolegy nebo stavaře. Prostě kohokoliv, kdo má alespoň trochu technické myšlení. Aktuální situace na pracovním trhu nám v tomto ohledu nepomáhá. V ČSSZ je přitom nespornou výhodou jistá stabilita a stálost, pravidelný příjem… A řekl bych i určitá prestiž, věhlas organizace, kterou si ČSSZ nese. Vždyť obhospodařuje třetinu státního rozpočtu, je sociálním pilířem České republiky. Další výhodou je zde přátelský kolektiv a příjemná atmosféra na pracovišti.

Co vás osobně v poslední době potěšilo?

Velmi mě jako sportovně založeného člověka potěšilo nedávné zavedení MultiSport karty jako jednoho z mnoha benefitů, které máme. Různých benefitů je tu víc, i v tomto jdeme s dobou.