ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

4 03/2021 Praha

OSVČ: Podání Přehledu o příjmech a výdajích vyřídíte jednoduše a online přes ePortál ČSSZ

4. 03. 2021

Česká správa sociálního zabezpečení důrazně apeluje (nejen) na OSVČ, které nyní začínají podávat Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020, aby tak činily výhradně elektronickou formou, případně prostřednictvím podatelen či schránek umístěných zpravidla u vstupů příslušných správ sociálního zabezpečení. Osobní projednání bude umožněno pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemické situace Česká správa sociálního zabezpečení důrazně žádá všechny OSVČ, aby upřednostnily podání Přehledu o příjmech a výdajích primárně elektronickou formou. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Podrobný návod „Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 krok za krokem“ naleznete v příloze.

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech 
a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. Preferovanou formou je i nadále elektronické podání prostřednictvím ePortálu ČSSZ bez nutnosti chodit na pracoviště správy sociálního zabezpečení.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ lze také podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popřípadě prostřednictvím schránek pro příjem fyzických podání umístěných obvykle u vstupu do budovy příslušné správy sociálního zabezpečení. 

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením ke službám ePortálu. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň si bude moci, i jako nepřihlášený, uložit např. rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC s možností dalších úprav či vytištění.

Důležité termíny

Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 musí být podán na předepsaném tiskopisu do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, a to nejpozději:

  • 3. 5. 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období (1. 4. 2021), bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky, či v papírové podobě,
  • 1. 6. 2021 (prodloužená lhůta), pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4. 2021,
  • 2. 8. 2021, pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021.
     

Příloha: Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 (PDF 360,4 kB)