ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 06/2020 Praha

Informace zaměstnavatelům ve věci chybně generovaných storen eNeschopenek v noci z 1. 6. na 2. 6. 2020

4. 06. 2020

Chybná storna byla 2. 6. 2020 do 10:00 hodin ze systému odstraněna. Ve službě Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců se již tato storna nezobrazují. Ostatní portálové online služby týkající se DPN chybou dotčeny nebyly.

Zaměstnavatelé, kteří aktualizují informace o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců ve svých systémech prostřednictvím služby e-Podání DZDPN-v2 a nahráli si data za včerejší den během dotčené noci či dopoledne 2. 6. 2020 do 10:00 hodin, tj. před opravou, a došlo na základě storen k odstranění neschopenek v jejich mzdovém systému, mají dvě možnosti řešení situace:

  1. Opravu svépomocí – stáhnout prostřednictvím služby e-Podání DZDPN postupně v dílčích intervalech všechna data od ledna 2020 znovu a obnovit tak stornované DPN.
  2. Požádat nás o vygenerování změnové notifikace všech chybně stornovaných DPN pro zadaný VS, resp. seznam VS. V takto vytvořené změnové notifikaci nebude uvedena žádná změna (element ZmenaAtributu nebude uveden), ale lze jejím prostřednictvím získat aktuální stav na neschopence. Požadavky na generování těchto notifikací zasílejte na podpora.eneschopenka@cssz.cz. Pro rychlé vyřízení prosím uveďte do předmětu e-mailu Notifikace pro chybné storno pro VS: (doplňte VS nebo seznam Vašich VS).

V případě druhé volby doporučujeme postup konzultovat s dodavatelem Vašeho mzdového SW.

Zaměstnavatelům odebírajícím notifikace do datových schránek byla dne 3. 6. 2020 ke každému chybnému stornu vypravena datová zpráva s informací, že toto storno neplatí. Zpráva obsahuje číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a ID notifikace.

Pro ověření vystavujeme i seznam chybně generovaných ID notifikací (XLSX 453,32 kB).