ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 06/2020 Praha

Informace zaměstnavatelům

2. 06. 2020

Oznamujeme, že během noci z 1. 6. na 2. 6. 2020 došlo k chybě v generování notifikací a k 32 000 neschopenkám u 18 940 zaměstnavatelů byla nesprávně generována jejich storna.

Tato chybná storna budou během dnešního dne odstraněna, nebudou se poté zobrazovat na službách ePortálu a službě DZDPN (data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti). Z tohoto důvodu prosíme o odložení využívání těchto služeb do zítřejšího dne. Další nápravné kroky připravujeme a budeme o nich na tomto místě informovat.

Za vzniklou situaci se velmi omlouváme.

Česká správa sociálního zabezpečení