ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

18 09/2019 Praha

Brexit: vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na sociální zabezpečení migrujících osob

18. 09. 2019

Doporučujeme osobám migrujícím mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, aby si před svým návratem do ČR vyžádaly od britských institucí potvrzení o dobách pojištění, které získaly během svého zaměstnání či pobytu na území Spojeného království.

Vzhledem ke stále ještě nejistému způsobu i datu, kdy Spojené království opustí Evropskou unii, doporučujeme osobám migrujícím mezi Českou republikou a Spojeným královstvím, aby si před svým návratem do ČR vyžádaly od britských institucí potvrzení o dobách pojištění, které získaly během svého zaměstnání či pobytu na území Spojeného království.

Rovněž doporučujeme uschovat veškeré doklady týkající se jejich zaměstnání či pobytu, účasti v systému sociálního zabezpečení Spojeného království.

 

Více informací naleznete zde (PDF 870,24 kB)

 

Důchodové pojištění

Doby pojištění může britská instituce potvrdit na evropských formulářích E 205 UK nebo SED P5000 UK anebo na svém národním tiskopisu.

 

Kompetentní instituce pro potvrzení dob důchodového pojištění osob mladších 65 let, kdy není současně uplatňována žádost o britský důchod:

 

International Group

International Pension Centre (IPC)

Tyneview Park

Newcastle-Upon-Tyne

NE98 1BA

United Kingdom

https://www.gov.uk/international-pension-centre

 

Kompetentní instituce pro potvrzení dob důchodového pojištění osob starších 65 let, kdy není současně uplatňována žádost o britský důchod:

 

International Caseworker – EU

National Insurance Contributions and Employers Office

HM Revenue & Customs (HMRC)

BX9 1AN

United Kingdom

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

 

Nemocenské pojištění

Doby pojištění může britská instituce potvrdit na evropských formulářích E 104 UK nebo SED S041 UK anebo na svém národním tiskopisu.

Potvrzení doby nemocenského pojištění je relevantní pouze u osob, které předpokládají, že budou v průběhu dvou let od vystoupení žádat o peněžitou pomoc v mateřství.

 

Kompetentní instituce pro potvrzování dob nemocenského pojištění:

 

NIC and EO
HM Revenue & Customs (HMRC)
BX9 1AN
United Kingdom

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs