ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Самозанятое физическое лицо (OSVČ)


Лицо, осуществляющее деятельность в качестве самозанятого лица (OSVČ) в Чешской Республике, в рамках социального обеспечения обязано:

Прочую базовую информацию вы найдете ниже. Конкретную информацию, касающуюся ваших обстоятельств, вам предоставит «ваше» (местное) управление социального обеспечения, или вы можете обратиться в Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ).

Внимание

Последнее обновление: 17. 2. 2022