ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Průvodce pro zaměstnavatele, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců


Komunikuji s OSSZ prostřednictvím APEP (VREP), tj. zpracovávám mzdy nebo platy pomocí mzdového či personálního SW

Ideálním řešením jak získávat údaje o DPN zaměstnanců je nový typ e - Podání Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN), která poskytuje tyto údaje:

 • Notifikace o vzniku DPN
 • Notifikace o trvání DPN
 • Notifikace o ukončení DPN

Co musím pro využívání e-Podání DZDPN udělat?

 • k využívání e - Podání DZDPN se zaměstnavatel musí zaregistrovat, což prakticky znamená pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
 • oproti stávající komunikaci s OSSZ potřebujete navíc jen komerční certifikát pro zašifrování přenášených dat
 • uvedete VS zaměstnavatele
 • zvolíte období (max. 31 dnů)
 • připojíte komerční certifikát, kterým budou zašifrována data v odpovědi ČSSZ
 • připojíte certifikát pro uznávaný elektronický podpis
 • ČSSZ Vám zašle v zašifrovaném XML souboru odpověď, kterou zpracujete pomocí Vašeho mzdového/personálního SW

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služby Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců

Služba Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců, která poskytujeúdaje v těchto situacích:

 • Vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem)
 • Vznik DPN (po ověření údajů zaslaných lékařem)
 • Informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)

Co musím pro využívání zasílání notifikací udělat?

 • o zasílání notifikací je třeba OSSZ/ČSSZ požádat, nejlépe za využití tiskopisu Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců, přihlášený klient ePortálu může o zasílání notifikací požádat službou (zasílání či zrušení zasílání si klient nastavuje sám)
 • ke každému VS mzdové účtárny je možné nastavit zasílání notifikací do jedné nebo více datových schránek, případně na jednu nebo více e-mailových adres (na e-mail je kvůli ochraně osobních údajů zasílána pouze informace, že u některého zaměstnance došlo ke změně s odkazem na použití služby ePortálu)

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služeb ePortálu ČSSZ (nemám k dispozici mzdový či personální SW)

Služba ePortálu Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance poskytuje tyto údaje:

 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • DPN od
 • Potvrzení o trvání DPN k
 • DPN do
 • Informace o ošetřujícím lékaři
 • Vycházky (od kdy, časový interval/y) - zobrazení v prvních 14 dnů trvání DPN
 • Adresa v době DPN - zobrazení v prvních 14 dnech trvání DPN
 • Podezření na pracovní úraz (ANO/NE)
 • Podezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE)
 • Podezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE)

Služba ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců poskytuje tyto údaje:

 • Rodné číslo, příjmení a jméno zaměstnance
 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • DPN od
 • Potvrzení o trvání DPN k
 • DPN do

Co musím pro využívání služeb ePortálu udělat?

 • služby poskytující informace o DPN zaměstnanců může využívat přihlášený klient ePortálu
  • zaměstnavatel, který je právnickou osobou, se může přihlásit svou datovou schránkou
  • zaměstnavatel , který je fyzickou osobou, se může přihlásit svou datovou schránkou, elektronickým OP, uživatelským účtem NIA (jméno/heslo/SMS)
 • k využívání služeb ePortálu může zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ. Určený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu své vlastní přihlašovací prostředky (datovou schránku, eOP, uživatelský účet NIA)

Mzdy nebo platy si nechám zpracovávat účetní firmou či daňovým poradcem, které jsem ke komunikaci s OSSZ/ČSSZ pověřil (nebo je k tomu pověřím)

Účetní firmu/daňového poradce jsem již pověřil:

Účetní firmu/daňového poradce teprve pověřím:

 • pověřit k získávání informací o DPN zaměstnanců můžete jiný subjekt, a to za využítí k tomu určených tiskopisů (přihlášený klient může využít služby) pro pověřování zveřejněných na ePortálu, nebo můžete pověřené osobě vystavit plnou moc

Průvodce pro účetní firmy nebo daňové poradce spravující mzdy jiným zaměstnavatelům, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců


Právnická osoba

K tomu, aby mohla pověřená právnická osoba za zmocnitele (pověřující subjekt) s OSSZ/ČSSZ komunikovat a využívat služby k získávání informací o DPN zaměstnanců:

 • zašle tiskopis Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu), na kterém sdělí konkrétní zaměstnance a určí rozsah pověření tak, aby mohli za zmocnitele zasílat tiskopisy/e-Podání a využívat služby ePortálu poskytující např. informace o DPN zaměstnanců zmocnitele. K tiskopisu Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu) je nutné připojit kopii plné moci.
 • k ePortálu se za pověřenou právnickou osobu mohou přihlašovat jen konkrétní fyzické osoby, které pověřená právnická osoba sdělí OSSZ/ČSSZ

Určení zaměstnanci pověřené právnické osoby:

 • mohou bez dalšího za zmocnitele zasílat tiskopisy/služby e-Podání (u e-Podání DZDPN je nutné ke každému e-podání připojit komerční certifikát, kterým se provádí šifrování komunikace)
 • pro využívání služeb ePortálu za zmocnitele (pověřující subjekt) je třeba mít k dispozici přihlašovací prostředek k ePortálu, kterým je vlastní datová schránka, elektronický občanský průkaz, nebo uživatelský účet NIA (jméno, heslo, SMS), datová schránka a uživatelský účet NIA se zřizuje zdarma na pobočkách Czech POINT.

Fyzická osoba

Pověřená fyzická osoba může s OSSZ/ČSSZ elektronicky komunikovat a využívat služby k získávání informací o DPN zaměstnanců zmocnitele za těchto podmínek:

 • za zmocnitele může bez dalšího zasílat tiskopisy/e-Podání (u e-Podání DZDPN je nutné ke každému e-podání připojit komerční certifikát, kterým se provádí šifrování komunikace)
 • pro využívání služeb ePortálu za zmocnitele (pověřující subjekt) je třeba mít k dispozici přihlašovací prostředek k ePortálu, kterým je vlastní datová schránka, elektronický občanský průkaz, nebo uživatelský účet NIA (jméno, heslo, SMS), datová schránka a uživatelský účet NIA se zřizuje zdarma na pobočkách Czech POINT
 • může sdělit OSSZ/ČSSZ své zaměstnance, kteří budou za zmocnitele zasílat tiskopisy/e-Podání a využívat služeb ePortálu, také u těchto zaměstnanců platí, že k využívání služeb ePortálu poskytujících informace o DPN zaměstnanců zmocnitele je třeba disponovat vlastním přihlašovacím prostředkem k ePortálu (datová schránka, elektronický OP, uživatelský účet NIA - jméno, heslo, SMS). Pověřené zaměstnance lze sdělit po přihlášení k ePortálu službou nebo tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Komunikuji s OSSZ prostřednictvím APEP (VREP), tj. zpracovávám mzdy nebo platy pomocí mzdového či personálního SW

Ideálním řešením jak získávat údaje o DPN zaměstnanců je nový typ e - Podání Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN), která poskytuje tyto údaje:

 • Notifikace o vzniku DPN
 • Notifikace o trvání DPN
 • Notifikace o ukončení DPN

Co musím pro využívání e-Podání DZDPN udělat?

 • k využívání e - Podání DZDPN se zaměstnavatel musí zaregistrovat, což prakticky znamená pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
 • oproti stávající komunikaci s OSSZ potřebujete navíc jen komerční certifikát pro zašifrování přenášených dat
 • uvedete VS zaměstnavatele
 • zvolíte období (max. 31 dnů)
 • připojíte komerční certifikát, kterým budou zašifrována data v odpovědi ČSSZ
 • připojíte certifikát pro uznávaný elektronický podpis
 • ČSSZ Vám zašle v zašifrovaném XML souboru odpověď, kterou zpracujete pomocí Vašeho mzdového/personálního SW

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služby Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců

Služba Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců, která poskytujeúdaje v těchto situacích:

 • Vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem)
 • Vznik DPN (po ověření údajů zaslaných lékařem)
 • Informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)

Co musím pro využívání zasílání notifikací udělat?

 • o zasílání notifikací je třeba OSSZ/ČSSZ požádat, nejlépe za využití tiskopisu Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců, přihlášený klient ePortálu může o zasílání notifikací požádat službou (zasílání či zrušení zasílání si klient nastavuje sám)
 • ke každému VS mzdové účtárny je možné nastavit zasílání notifikací do jedné nebo více datových schránek, případně na jednu nebo více e-mailových adres (na e-mail je kvůli ochraně osobních údajů zasílána pouze informace, že u některého zaměstnance došlo ke změně s odkazem na použití služby ePortálu)

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služeb ePortálu ČSSZ (nemám k dispozici mzdový či personální SW)

Služba ePortálu Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance poskytuje tyto údaje:

 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • DPN od
 • Potvrzení o trvání DPN k
 • DPN do
 • Informace o ošetřujícím lékaři
 • Vycházky (od kdy, časový interval/y) - zobrazení v prvních 14 dnů trvání DPN
 • Adresa v době DPN - zobrazení v prvních 14 dnech trvání DPN
 • Podezření na pracovní úraz (ANO/NE)
 • Podezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE)
 • Podezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE)

Služba ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců poskytuje tyto údaje:

 • Rodné číslo, příjmení a jméno zaměstnance
 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • DPN od
 • Potvrzení o trvání DPN k
 • DPN do

Co musím pro využívání služeb ePortálu udělat?

 • služby poskytující informace o DPN zaměstnanců může využívat přihlášený klient ePortálu
  • zaměstnavatel, který je právnickou osobou, se může přihlásit svou datovou schránkou
  • zaměstnavatel , který je fyzickou osobou, se může přihlásit svou datovou schránkou, elektronickým OP, uživatelským účtem NIA (jméno/heslo/SMS)
 • k využívání služeb ePortálu může zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ. Určený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu své vlastní přihlašovací prostředky (datovou schránku, eOP, uživatelský účet NIA)