ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Assurance pension des travailleurs indépendants


Assurance pension obligatoire des travailleurs indépendants

  • dans l'année calendaire au cours de laquelle il a effectué des activités de TI comme activité principale de TI,
  • dans l'année calendaire pour la période au cours de laquelle il a exercé une activité indépendante complémentaire, si les revenus de l'activité indépendante complémentaire après déduction des dépenses ont atteint au moins le montant dit déterminant dans l'année calendaire. Le montant déterminant est défini pour chaque année, soit 85 058 CZK pour l'année calendaire 2021 et 93 387 CZK pour l'année 2022 (si les activités de travail indépendant n'ont pas couvert toute l'année calendaire, le montant déterminant sera réduit de 1/12 pour chaque mois d’activité indépendante non exercée).

Assurance pension facultative des travailleurs indépendants

  • au cours d'une année calendaire, pour la période au cours de laquelle il a effectué des activités de TI complémentaire, s'il a souscrit à l'assurance pension.

Les prestations suivantes sont fournies par l'assurance pension des indépendants (obligatoire et facultative) : vieillesse, invalidité, pension de réversion / survie (orphelin, veuve / veuf) si les conditions nécessaires sont remplies.

Dernière mise à jour: 3. 1. 2023