Pojistné na sociální zabezpečení

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb. na pojistném vybere, jsou příjmem státního rozpočtu.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:

  • nemocenské pojištění,
  • důchodové pojištění,
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

Zákon o ukončení důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření (z. č. 376/2015 Sb.), který vedle způsobu ukončení důchodového spoření a způsobu vypořádání prostředků jeho účastníků upravuje rovněž možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění.

Informace k ukončení důchodového spoření (II. pilíře) jsou na této stránce.

Kontakty

Aktuality ze sekce Pojistné na sociální zabezpečení

Zákon o ukončení důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření (z. č. 376/2015 Sb.), který vedle způsobu ukončení důchodového spoření a způsobu vypořádání prostředků jeho účastníků upravuje rovněž možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění.

Informace k ukončení důchodového spoření (II. pilíře) jsou na této stránce.

 

Přehled o výši pojistného

V návaznosti na legislativní změny (ukončení důchodového spoření) v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2016, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2016. Nový tiskopis zaměstnavatel použije poprvé za měsíc leden 2016, za prosinec 2015 je potřeba použít verzi tiskopisu pro rok 2015.

 

Podání Přehledu o výši pojistného

„Přehled o výši pojistného“ může být podán v papírové podobě (verze ve formátu pdf je dostupná v sekci Tiskopisy – Pojistné na sociální zabezpečení) nebo jako e – Podání. Je potřeba používat správnou verzi datové věty. Za prosinec 2015 je potřeba použít datovou větu PVPOJ 2015 a za leden 2016 a měsíce následující verzi PVPOJ 2016. Od 1. 1. 2015 mají podávající možnost využít interaktivní formulář. Podávajícím, kteří zasílají „Přehled o výši pojistného“ prostřednictvím svých speciálních (mzdových, účetních, personálních) programů, doporučujeme, aby u dodavatele (výrobce) jimi užívaného programu ověřili, že byl aktualizován podle parametrů roku 2016.

 

Maximální vyměřovací základ pro rok 2016

V roce 2016 bude maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného činit 48násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda v roce 2016 činí 27 006 Kč. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného tedy bude v roce 2016 činit 1 296 288 Kč.

 

Archiv aktualit