OSSZ Praha - západ

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha - západ
Adresa: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 301
Fax: +420 257 317 477
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929111/0710
IBAN: CZ4707100010110007929111

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929111/0710
IBAN: CZ8707100110170007929111

Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7929111/0710
IBAN: CZ3307100210120007929111
Elektronická adresa podatelny: posta.pz@cssz.cz
ID datové schránky: 9jbacxb

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Bc. Ilona Šrotýřová  ředitelka OSSZ  +420 284 005 366   +420 257 317 477 
Mgr. Lenka Vančátová  vedoucí - Oddělení nemocenského pojištění   +420 284 005 303    
Michaela Průšová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 284 005 350   
František Drobeček  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ – zástupce ředitelky  +420 284 005 316   
Marcela Bělohorcová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 284 005 391   
Olga Mogilarská  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 284 005 360   
Bc. Šárka Šípalová, DiS.  vedoucí oddělení – Oddělení kontroly  +420 284 005 380   
MUDr. Diana Vávrová  Vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 284 005 141   

 

Telefonní kontakty oddělení OSVČ

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Izáková
Tětková
Dominika
Eva
284 005 385
284 005 381
dominika.izakova@cssz.cz
eva.tetkova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Špitálská
Kobesová

Marie
Květuše
284 005 330
284 005 331
marie.spitalska@cssz.cz
kvetuse.kobesova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Špitálská
Rážová

Marie
Andrea

284 005 330
284 005 334

marie.spitalska@cssz.cz
andrea.razova2@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Fořtová
Skočná
Tereza
Adéla
284 005 370
284 005 373
tereza.fortova2@cssz.cz
adela.skocna@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Rážová
Špitálská

Andrea
Marie
284 005 334
284 005 330
andrea.razova@cssz.cz
marie.spitalska@cssz.cz

 

 

Okres Praha-západ je okresem v Středočeském kraji. Jeho sídlem je město Praha. Okres má rozlohu 586,14 km² a 94 206 obyvatel; (hustota zalidnění dosahuje 161 obyvatele na 1 km²). Okres zahrnuje 80 obcí, z toho 8 měst. Ve směru od severu k jihu jsou to: Libčice nad Vltavou a Roztoky na Vltavě pod Prahou, Hostivice a Rudná západně od Prahy, Černošice a Řevnice na Berounce před soutokem s Vltavou, Mníšek pod Brdy na jihozápad od Prahy a konečně Jílové u Prahy na opačném břehu Vltavy jižně od Prahy.

Území okresu obepíná ze západu a jihu hlavní město Prahu, jinak jsou jeho sousedy další okresy Středočeského kraje. Na severovýchodě a jihovýchodě je to okres Praha-východ, na jihu okresy Benešov a Příbram, na západě okresy Beroun a Kladno a na severu okres Mělník.