Územní pracoviště Praha 3

Územní pracoviště PSSZ Praha 3 Olšanská
Adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 244 012 183
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 114
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926041/0710; IBAN: CZ0207100010110007926041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926041/0710; IBAN: CZ4207100110170007926041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7926041/0710; IBAN: CZ8507100210120007926041

Kód okresu 123
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-27927041/0710; IBAN: CZ3507100010110027927041
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-27927041/0710; IBAN: CZ7507100110170027927041
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-27927041/0710; IBAN: CZ2107100210120027927041

Kód okresu 111
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7924011/0710; IBAN: CZ0707100010110007924011
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7924011/0710; IBAN: CZ4707100110170007924011
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-7924011/0710; IBAN: CZ9007100210120007924011

Kód okresu 117
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-17924031/0710; IBAN: CZ3407100010110017924031
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-17924031/0710; IBAN: CZ7407100110170017924031
Pro zaměstnavatele
Číslo účtu: 21012-17924031/0710; IBAN: CZ2007100210120017924031

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ivana Bryxová  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 244 012 207 
Zdeňka Smolíková   vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů  +420 244 012 336 
Jana Tampierová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 244 012 143 
Helena Heřmánková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ I  +420 244 012 313 
Ivana Kozlová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného I  +420 244 012 510 
Ing. Jana Janská  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného I  +420 244 012 334 
Miroslava Radilová, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly I  +420 244 012 238 
Lucie Hladká, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ II  +420 244 012 107 
Ludmila Kulovaná   vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného II  +420 244 012 445 
Ing. Blanka Chocholková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného II  +420 244 012 455 
Marcela Jáchymová   vedoucí oddělení - Oddělení kontroly II  +420 244 012 436 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění I (ELDP)

Čížková
Dvořáková

Daniela
Markéta

244 012 178
244 012 118

daniela.cizkova@cssz.cz
marketa.dvorakova@cssz.cz

 

Evidenční listy důchodového pojištění II (ELDP)

Skoupilová

Jana

244 012 443

jana.skoupilova@cssz.cz

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Smolíková
Svobodová
Strychová
Kuncmanová
Jursíková

Zdeňka
Helena
Alena
Věra
Marcela

244 012 336
244 012 509
244 012 423
244 012 421
244 012 429

Zdenka.smolikova@cssz.cz
helena.Svobodova2@cssz.cz
alena.strychova@cssz.cz
vera.kuncmanova@cssz.cz
marcela.jursikova@cssz.cz

 

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Smolíková
Svobodová

Zdeňka
Helena

244 012 336
244 012 509

zdenka.smolikova@cssz.cz
Helena.svobodova@cssz.cz

Strychová
Kuncmanová

Alena
Věra

244 012 423
244 012 421

alena.strychova@cssz.cz
vera.kuncmanova@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Šorfová

Zora

283 104 518

Zora.Sorfova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného I (PVPOJ)

Škutová
Brychová

Růžena
Zlata

244 012 325
244 012 321

ruzena.skutova@cssz.cz
zlata.brychova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného II (PVPOJ)

Popelářová
Slámová
Kremlíková
Gožďálová
Bedrnová

Ivana
Helena
Marcela
Liběna
Vlasta

244 012 120
244 012 451
244 012 121
244 012 453
244 012 447

ivana.popelarova@cssz.cz
helena.slamova@cssz.cz
marcela.kremlikova@cssz.cz
libena.gozdalova@cssz.cz
vlasta.bedrnova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová

Simona

283104658

Simona.dostalova@cssz.cz

 

Osoby samostatně výdělečně činné I (Přehledy OSVČ)

Grelik
Marková

Štěpánka
Věra

244 012 314
244 012 215

stepanka.grelik@cssz.cz
Vera.Markova@cssz.cz

 

Osoby samostatně výdělečně činné II (Přehledy OSVČ)

Čermáková
Suszkova

Jaroslava
Michaela

244 012 108
244 012 112

jaroslava.cermakova@cssz.cz
michaela.suszkova@cssz.cz

 

Kontakty
Online objednání na pracoviště
Územní pracoviště - Olšanská I Praha 3

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód