Územní pracoviště - I Praha 3, Olšanská 3

Územní pracoviště - I Praha 3
Adresa: Olšanská 3, 130 00 Praha 3

Pozn.: přestěhované ÚP PSSZ Praha 4, ul. Mečislavova
a ÚP PSSZ – III Praha 3, Olšanská 3
Telefon: +420 244 012 111
Fax: +420 241 740 919
Číslo účtu: Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ Praha 4, ul. Mečislavova:

1011-7926041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7926041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7926041/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ – III Praha 3, Olšanská 3: (bývalé ÚP Jižní Město):

1011-27927041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-27927041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-27927041/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Klientské centrum   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 13:00   8:00 - 14:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Bc. Simona Rosenkranzová  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 244 012 207 
Hana Kubínová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 244 012 336 
Květa Schrutová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 244 012 521 
Helena Heřmánková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 244 012 313 
Ivana Kozlová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného  +420 244 012 510 
Ing. Jana Janská  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 244 012 533 
Miroslava Radilová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 244 012 238 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Piekarská
Dvořáková
Hana
Markéta
244 012 216
244 012 177
hana.piekarska@cssz.cz
marketa.dvorakova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Smolíková
Kubínová
Zdeňka
Hana
244 012 544
244 012 336
zdenka.smolikova@cssz.cz
hana.kubinova2@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Smolíková
Piekarská
Zdeňka
Hana
244 012 544
244 012 216
zdenka.smolikova@cssz.cz
hana.piekarska@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Mrázek
Slezáková
Martin
Petra
283 104 647
283 104 192
martin.mrazek2@cssz.cz
petra.slezakova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Škutová
Brychová
Růžena
Zlata
244 012 325
244 012 541
ruzena.skutova@cssz.cz
zlata.brychova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

 

Horák 
Klierová
Bílková
Petr
Irena 
Jana
272 012 015
272 189 004
272 012 003
petr.horak@cssz.cz
irena.klierova@cssz.cz 
jana.bilkova@cssz.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Havlová
Chmelová
Michaela
Eva
244 012 532
244 012 231
michaela.havlova@cssz.cz
eva.chmelova@cssz.cz

 

Kontakty
Územní pracoviště - Olšanská I Praha 3

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód