Územní pracoviště Praha 9 - Bohušovická ul.

Územní pracoviště Praha 9 - Bohušovická ul.
Adresa: Bohušovická 539, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 286 002 311
Fax: +420 286 880 514
Číslo účtu: kód okresu 119
1011-7922091/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7922091/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7922091/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Klientské centrum   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 13:00   8:00 - 14:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Jana Jiroušková  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 286 002 325  +420 286 002 352 
Jana Mejzrová  vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů   +420 286 002 340   
Jana Chrdlová  vedoucí oddělení důchodového pojištění  +420 286 002 303   
Ing. Květuše Svobodová, DiS.  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 286 002 331   
Bc. Lucie Hlídková   vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek   +420 286 002 337   
Mgr. Dana Matoušková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 286 002 319   
Bc. Jana Lechnýřová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 286 002 315   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Grymová Jitka 286 002 344 Jitka.Grymova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Rysová Jana 286 002 389 jana.rysova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Rysová Jana 286 002 389 jana.rysova@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Schnábelová
Havlíková
Šorfová
Kateřina
Lucie
Zora
283 104 854
283 104 712
283 104 518
Katerina.Schnabelova@cssz.cz
Lucie.Havlikova@cssz.cz
Zora.Sorfova@cssz.cz

 

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Skočková
Hlídková 
Jitka
Lucie 
286 002 336
286 002 337 
jitka.skockova@cssz.cz
lucie.hlidkova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Klierová
Bílková
Irena 
Jana
272 189 004
272 012 003
irena.klierova@cssz.cz 
jana.bilkova@cssz.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Převrátilová
Markéta
286 002 368
marketa.prevratilova@cssz.cz

 

 

Kontakty
Územní pracoviště Praha 9 - Bohušovická ul.

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód