Územní pracoviště Praha 9 - Sokolovská ul.

Územní pracoviště PSSZ Praha 9 Sokolovská
Adresa: Sokolovská ulice 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 111
Fax: +420 222 582 409
Bankovní spojení: kód okresu 116
1011-17926061/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17926061/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17926061/0710 – pro zaměstnavatele

Číslo účtu: kód okresu 113
1011-7929031/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7929031/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7929031/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ivana Hypšmanová  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 284 005 601  +420 222 582 409 
Jarmila Živná  vedoucí oddělení - Oddělení registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů  +420 284 005 160   
Anna Řehořová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 284 005 215   
Hana Kábová   vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 284 005 234   
Kateřina Kotenová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 284 005 227   
JUDr. Jana Vašáková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 284 005 251   
Ing. Světlana Panská  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly   +420 284 005 207   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Tůmová Ivana 284 005 211 ivana.tumova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Burešová Zuzana 284 005 175 zuzana.buresova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Burešová
Tomanová

Zuzana
Adéla

284 005 175
284 005 174

zuzana.buresova@cssz.cz
adela.tomanova2@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Schnábelová
Havlíková
Šorfová
Kateřina
Lucie
Zora
283 104 854
283 104 712
283 104 518
Katerina.Schnabelova@cssz.cz
Lucie.Havlikova@cssz.cz
Zora.Sorfova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Dřínovská
Stelčovská
Machiánová
Řezník
Irena
Hana
Daniela
Stanislav
284 005 230
284 005 228
284 005 272
284 005 232
irena.drinovska@cssz.cz
hana.stelcovska@cssz.cz
daniela.machianova@cssz.cz
stanislav.reznik@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Klierová
Bílková
Irena 
Jana
272 189 004
272 012 003
irena.klierova@cssz.cz 
jana.bilkova@cssz.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Märzová
Markéta
284 005 238   marketa.marzova@cssz.cz

 

Kontakty
Online objednání na pracoviště
Územní pracoviště Praha 9 - Sokolovská ul.

Informace o pracovišti

 

Kontakt do mobilního telefonu:

QR Kód